Bliv medlem

Kontingent
Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker en stor del af af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem.

Se satser for kontingent her

Hvad bruges kontingentet til?
Som medlem i Greve Fodbold bliver man først og fremmest en del af en af Danmarks største fodboldklubber, en forening, et fællesskab med en fælles interesse for fodbold.

Kontingentet bruges yderligere til:
– Muligheden for at deltage i ugentlig træning
– Muligheden for at deltage i kampe og stævner afhængig af årgang ved turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til DBU dommere på bestemte årgange
– Træningsmaterialer, mål, bolde, kegler, stiger, veste, stænger, pumpe m.m.
– Tøj til trænere, ledere og specialister
– Klubhverv, godtgørelse og/eller løn til klubhvervstrænere, aftaletrænere, specialister, administrative roller samt ansatte i klubfunktion eller påkrævet DBU licens funktion
– DBU uddannelse og intern uddannelse af trænere og specialister
– Planlægning og/eller hjælp til planlægning af klubarrangementer og – aktiviteter
– Ressourcer til ansøgning af økonomisk tilskud fra kommune, DGI, DIF og andre samt kontakt til støtteorganisationer som Broen m.fl.
– Digitale platforme
– Generel drift, logistik og styring af forretnings-, turnerings- og baneforhold, administration af medlemmer, frivillige, ansatte, hold, budget, bogholderi og fodboldmæssige udviklingsprojekter samt kontakt og arbejde med Greve Kommune, DBU og samarbejdsklub omkring rammebetingelser ved eksempelvis pleje af græsbaner, kunstbaner, omklædningsrum, klubhus, træneruddannelse m.m.

Der kan forekomme uens prioritering og fordeling af indtægterne indenfor årgange og hold.


Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via Greve Fodbolds hjemmeside.

Ved indmeldelse, så HUSK at skrive navnet på det kommende medlem – ikke navnet på en forælder.

Efter indmeldelse modtager man et velkomstbrev med oplysninger om startdato og kontaktperson på det pågældende hold fra vores klubadministration.

Der er altid mulighed for to gratis prøvetræninger.

Ønsker man ikke at fortsætte efter disse træningspas, så skriver man blot til vores klubadministration på christina@grevefodbold.dk inden to uger fra start og bliver derefter slettet igen.

Fortsætter man efter de to prøvetræninger sendes kontingentopkrævning herefter.

Har en spiller ikke betalt kontingent ved kampstart, kan han/hun ikke spille kampe for Greve Fodbold.

Indmeld dig her

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af Greve Fodbold, skal det ske med besked til træner eller holdleder samt til klubadministrationen på christina@grevefodbold.dk.

Først gives der besked til træneren og holdlederen på pågældende hold, som ved om der er noget tøj eller andet, der skal retur til holdet inden udmeldelse. Derefter tages der kontakt til klubadministrationen, som udmelder dig i medlemssystemet.

Hvis du er i restance kan træner eller holdleder ikke melde dig ud, før beløbet er indbetalt. Spillercertifikater kan ligeledes heller ikke udstedes, hvis du er i restance.

Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder samt til klubadministrationen inden den 15. i sidste måned af en betalingsperiode. Klubbens betalingsperioder er 1. halvår fra 1. januar til 30. juni samt 2. halvår fra 1. juli til 31. december. Det er ikke muligt at få refunderet kontingent eller del af kontingent.

Bliv frivllig

Hvad kan vi tilbyde?
Greve Fodbold kan tilbyde et anerkendende miljø med glæde, tryghed og trivsel. Som frivillig i klubben bliver du del af et socialt fællesskab med ugentlig kontakt til børn og voksne, der alle værdsætter lige præcis den indsats du lægger for dagen.

Uanset stillinger og muligheder i klubben, så kan vi tilpasse din hjælp, så det opfylder lige præcis dit behov eller dit ønske om brug af tid. Hvad enten du har mulighed for at hjælpe med to, fem eller ti timer om ugen.


Hvor kan du hjælpe?
Uanset de mange frivillige hænder, som heldigvis allerede hjælper til i klubben, så er der hele tiden brug for flere. Kontakt os på grevefodbold@grevefodbold.dk, så vil vi tilbyde en mulighed, der passer præcist til dine behov. Alle henvendelser er naturligvis fortrolige.

Greve Fodbold kan altid bruge frivillige, der har lyst og energi til at hjælpe som:

– Trænere, assistenttrænere eller holdledere
– Hjælpende hænder til materialer og boldrum
– Hjemmekampdags-arrangør for Danmarksserieholdet
– Speaker i Tårnet til Danmarksserieholdets hjemmekampe
– Praktisk hjælp til diverse arrangementer som stævner, fodboldskole, sociale events m.m.
– Klubhuskiosk – udskænkning af drikkevarer og slik


Hvad forventer vi?
I Greve Fodbold forventer vi, at du har lyst til at bidrage aktivt til vores miljø. Vi forventer, at du er engageret med en god social indstilling. Det er ikke afgørende, om du har noget specifik erfaring. Det vigtigste er, at du er positivt indstillet på at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for vores børn og unge.

Har du mod på at hjælpe os som frivillig, så kontakt os på grevefodbold@grevefodbold.dk. Vi skal nok finde en post, der passer netop dig.

Træner i GF

Hvad kan vi tilbyde?
Greve Fodbold har gode trænings-faciliteter i et anerkendende miljø med glæde, tryghed og trivsel.

Vi tilbyder fodboldfaglig sparring og pædagogisk hjælp til alle trænere.

Vi tilbyder uddannelse både internt og gennem DBU samt en overordnet sportslig model med tydelige retningslinjer for uddannelse og udvikling af klubbens fodboldspillere.

Ud over en masse gode sociale og sportslige oplevelser, så er der også mulighed for økonomisk skattefri godtgørelse/klubhverv til forældretrænere:

To ugentlige træningspas:
0-4 måneder: Ingen godtgørelse
4-12 måneder: 1.ooo kr. årligt
+ 12 måneder: 1.500 kr. årligt

Tre ugentlige træningspas:
2.200-2.400 kr. årligt (afhængig af årgang)

Fire ugentlige træningspas på Talenthold:
5.000-6.000 kr. årligt (afhængig af årgang)

Alle trænere modtager desuden en tøjpakke fra Hummel, der inkluderer t-shirt, shorts, træningstrøje og træningsbukser. Efter en periode på mellem 6-12 måneder modtager træneren også en all-weather jacket eller en vinterjakke. Værdien af tøjpakken er cirka kr. 2.500,-

Er du aktiv træner og har været aktiv i minimum fire måneder, så bliver du ligeledes inviteret gratis med til Greve Fodbolds store spillerfest, der bliver afholdt i november måned.

Er du træner med fodboldfaglig og/eller pædagogisk erfaring eller potentiale, og har du ikke eget barn spillende på pågældende hold, så er der mulighed for at blive tilknyttet som talenttræner med tøjpakke og økonomisk godtgørelse efter personlig aftale. Hvis du modtager kørselsgodtgørelse efter SKATs regler og retningslinjer, så skal du månedligt sende kørselsregnskab til den segments ansvarlige udviklingstræner eller segmentschef, der vil dobbelttjekke og godkende regnskabet inden det bliver udbetalt.

Vi tilbyder udelukkende tøjpakke til trænere, der modtager skattefri godtgørelse samt hver uge minimum to gange ugentligt og kontinuerligt hjælper til med at varetage træningspas for børn og unge.

Vi tilbyder hverken tøjpakke eller skattefri godtgørelse til old boys/girls, veteran, fodbold fitness eller ‘lukkede’ hold, der kun spiller kampe eller maksimum træner en gang ugentligt.

Vi tilbyder tøjpakke samt skattefri godtgørelse/klubhverv efter følgende kvoter per spillere (hvis muligt):

U6: En træner per 6 spillere
U7: En træner per 7 spillere
U8-U12: En træner per 8 spillere
U13-U14: En træner per 9 spillere
U15-U19: En træner per 10 spillere

Hvad forventer vi?
I Greve Fodbold forventer vi, at du har lyst til at bidrage aktivt til vores miljø. Vi forventer, at du har en god social indstilling med lyst til at udøve en ledelsesstil baseret på anerkendende pædagogik med empati, engagement og respekt for alle. Det er ikke afgørende, at du har trænererfaring eller andre fodboldfaglige kompetencer. Vi skal nok hjælpe dig på det sportslige plan. For de fleste hold i Greve Fodbold er der to ugentlige træningspas samt kamp i weekenden.

Har du lyst til at prøve trænergerningen, så kontakt os på grevefodbold@grevefodbold.dk. Vi skal nok finde en post, der passer netop dig.

Du kan finde yderligere kontaktdata i menuen ‘kontakt’.

Velkommen som træner 
Du bestiller træner tøjpakke ved at skrive til den pågældende afdelingsleder (kan findes under kontakt) med din ønskede størrelse.

Vi benytter DBU Kampklar i klubben til administration af holdet i forbindelse med træning og kamp. Træn dig selv her: https://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-traenere-og-holdledere/

Baner og Omklædningsrum

Baneudvalget koordinerer booking af baner med den sportslige ledelse. Der er ikke et ubegrænset antal baner til brug i alle tidsrum, og det er vigtigt, at alle respekterer de respektive valg og kun anvender tildelte baner.

Baneplan kan fås ved at kontakte klubadministrationen på booking@grevefodbold.dk.

Booking af baner til kampe foretages ved at sende ønske på mail booking@grevefodbold.dk til klubadministrationen.

I vinterperioden, hvor der kan være minimal plads på klubbens kunstbaner, anbefaler vi dialog trænerne imellem.

Erfaringsmæssigt har de fleste trænere forståelse for andres pludselige behov, og de fleste problemer kan oftest løses ved brug af ’sund fornuft’.

Vi ser også gerne, at alle medlemmer benytter vores omklædningsrum før og efter træning med tilskyndelse fra den pågældende træner. Det sociale element og sammenholdet på et hold skal prioriteres i sammenhæng med klubbens overordnede værdier. Klubben har mange hold, så der bør udvises hensyn til hinanden, og alle skal hjælpe med at holde omklædningsrummene rene og efterlade dem i ordentlig stand.

Se oversigt over Greve Fodbolds baner her

Dommere, turneringer og stævner

Dommere
Byd altid dommere velkommen i klubben, og behandl dem med respekt. Både før og efter kampen er det uanset uenigheder vigtigt, at alle trænere og ledere optræder som en værdig repræsentant for klubben. Det er ligeledes en pligt for enhver træner og leder i klubben at sørge for, at klubbens spillere også behandler dommerne med respekt.

DBU Sjælland påsætter dommere i visse rækker fra U13. I henhold til turneringsbestemmelsernes § 27.2 skal hjemmeholdene selv stille med dommer til kampene i såkaldte ’Døm-selv-kampe’. Disse rækker kan ændre sig fra år til år, hvorfor det anbefales at man tjekker DBU Sjællands hjemmeside. Som udgangspunkt sørger man selv for dommere til træningskampe.

Når man selv skal stille med dommer, kan man enten bruge en forælder eller eventuelt en assistenttræner som dommer. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, vil hjemmeholdet normalt blive erklæret som taber.

Hvis DBU Sjælland ikke kan påsætte en dommer i en officiel DBU turneringskamp, hvilket sker oftere og oftere grundet generel dommermangel, så har holdet muligheden for selv at finde en dommer, der efterfølgende kan modtage dommerhonorar (250 kr. per kamp). Holdet skal blot sende dommers regning/faktura/dokumentation på betaling inklusive udfyldelse af refusion-udlægsark, som kan downloades her. Send det til oekonomi@grevefodbold.dk og I/du vil indenfor 14 dage modtage refusion af udlæg.

Turneringer og stævner
Klubben betaler for følgende turneringer og stævner:

U6-U10
3-mands stævner med minimum to-tre udskiftere per hold:
5-mands stævner med minimum to-tre udskiftere per hold:

Efterår (01.08-15.10):
4 DBU stævner
Vinter (15.10-30.03): 2 DBU stævner 4. kvartal samt 2 DBU stævner 1. kvartal
Forår (01.04-30.06): 4 DBU stævner samt 1 Sommerland Sjælland stævne

U11-Senior+
8-mands turnering:
1 DBU hovedturnering hvert efterår, vinter og forår per 12-16 spillere

11-mands turnering:
1 DBU hovedturnering hvert efterår, vinter og forår per 16-20 spillere

Eventuelle spørgsmål kan stilles til turneringsansvarlig Kim Schmidt Petersen på kim@grevefodbold.dk.

Spiller- og trænertøj

Når du starter i Greve Fodbold skal du købe et tøjsæt i farverne blå og hvid på www.unisport.dk/greve-fodbold. Tøjet er specielt designet og kan kun købes hos Unisport.

Greve Fodbold og Unisport har indgået en aftale, som betyder rabat til alle klubbens medlemmer på alle varer købt hos Unisport.

Enten er rabatten inkluderet i priserne på www.unisport.dk/greve-fodbold. Eller du kan benytte koden ‘Greve10’ og få 10% rabat på vejl. priser på varer på unisport.dk samt i flagship butikken.

Når du køber tøj eller støvler i Unisport, så er du samtidig også med til at hjælpen klubben. Brug derfor gerne koden, hver eneste gang.

Holdsæt, trænertøj samt sponsorering af tøj
Tøjudvalget i Greve Fodbold har udarbejdet et koncept, som skal efterleves af både spillere, trænere og forældre. Konceptet skal sikre et samlet ensartet udtryk for alle i Greve Fodbold samt sikre at alle føler sig ligeværdige ved at udligne eventuelle sociale og økonomiske forskelle mellem hold og spillere.

Når holdledere, trænere eller en sponsor skal købe tøj til hele holdet, så skal følgende bestillings-ark benyttes. Alle informationer bør stå i bestillingsarket.

Proceduren er derefter:
1. Når holdleder, træner eller sponsor har udfyldt arket med alle informationer inklusive vedlagt sponsorlogo i korrekt vektoriseret format samt adresse som ordren skal sendes til, så sender man arket på mail til ‘Tøj Teamet’: toej@grevefodbold.dk.

2. Holdleder, træner eller sponsor får derefter tilsendt en faktura på ordren inklusive rabat, der skal betales til Sydbank: Reg. nr. 6818. Kontonr. 1078210.

3. Når overførsel af pengebeløb er gået ind på Greve Fodbolds bankkonto, så sendes ordren til Unisport. Unisport håndterer derefter ordren og sender tøjet til den ønskede adresse.

Det med småt
Alle nye samt eksisterende medlemmer SKAL købe spillertøj hos Unisport. Spillertøjet er et unikt fremstillet design, som ikke kan købes andre steder end gennem Greve Fodbold. Det accepteres ikke, at medlemmer deltager i kampe eller stævner med tøj købt i andre sportsforretninger. Det betyder nemlig implicit, at Greve Fodbold misligeholder klubbens aftale med Unisport.

Spørgsmål og information
Hvis du har spørgsmål eller ønsker information om et emne, så kan du kontakte ‘Tøj Teamet’ på mail:
toej@grevefodbold.dk.

Forældrehåndbog

I Greve Fodbold anser vi forældrene som væsentlige medspillere i klubbens dagligdag. Forældrenes opførsel har en stor indflydelse på børnemiljøet, både sportsligt og socialt.

Vi ønsker alle forældre god fornøjelse med fodbold i vores klub, og opfordrer alle til at nyde børnenes udvikling både som fodboldspiller og som menneske uanset om det er succes eller fejl, der udvikler spilleren.

Se mere i Greve Fodbolds udvidet Forældrehåndbog her

Eller i den mindre omfattende Forældrehåndbog her

Træningslejre og udenlandsture

Ønsker man at deltage i private stævner i ind- og udland, så er deltagergebyr ikke inkluderet i kontingentet, hvorfor omkostninger til dette afholdes af de enkelte hold.

Ifølge DBU´s reglement skal Greve Fodbolds bestyrelse til enhver tid have kendskab til, hvor klubbens spillere befinder sig på træningslejr eller til stævne. Dette såfremt spillere fra Greve Fodbold bliver involveret i en ulykke eller anden utilsigtet hændelse grundet stævnedeltagelse, træningslejr eller ved transport på vej til/fra disse aktiviteter.

Mad og Drikke

I Greve Fodbold er det muligt at købe mad og drikke på Café Langsiden i Greve Idrætscenter.

Caféen tilbyder et bredt og varieret sortiment med dagens varme ret og andre lette retter som kan imødekomme de besøgendes behov. Caféen har i hverdagen åbent fra 17.00 – 21.30 og i weekenden fra 09.00 – 17.00.

Kommunikation

Greve Fodbold kommunikerer aktivt via hjemmeside, e-mails/nyhedsbreve, Instagram og Facebook.

Det er oplagt for spillere og forældre at kommunikere sammen via Facebook. Fra klubbens side tilrådes der, at holdleder, som administrator, opretter en gruppe for pågældende holds forældre samt en gruppe for holdets spillere, således at kommunikationsemner og -temaer kun målrettes til rette gruppe.

Diverse

Alkohol- og rygepolitik
Greve Fodbold har den holdning, at vi ikke kan prædike total afholdenhed overfor alle. Det er et spørgsmål om at have den rette indstilling til at omgås alkohol og rygning på en fornuftig og ansvarsbevidst måde. Vi forventer dog, at klubbens trænere og ledere optræder ædruelige og etisk korrekt under udførsel af træner- og lederopgaver. Det er derfor ikke acceptabelt for trænere og ledere at drikke alkohol eller ryge offentligt i nærheden af omklædningsrum eller på/ved træningsbanerne. Det er hellere ikke acceptabelt, at klubbens medlemmer optræder berusede under igangværende fodboldkampe og til træning. Bestyrelsen forventer, at alle med tilknytning til klubben har et fælles ansvar for, at alle efterlever klubbens alkohol- og rygepolitik.


Forsikring
Den enkelte træner eller det enkelte medlem bærer selv ansvaret for at være dækket ind ved ulykker, der sker i fritiden. Klubben kan således ikke drages til ansvar ved skader, tyveri m.m., der opstår på banen eller i omklædningsrummet.

Det er vigtigt, at der ved stævner uden for landets grænser tegnes en sportsrejseforsikring, da det danske sygesikringsbevis ikke altid dækker.


Hjertestarter
Du kan finde en hjertestarter i klubhuset og i hallen.


Mødelokale
Klubben råder over lokaler, der kan bruges til forældre- og spillermøder. Lokalerne kan bookes på booking@grevefodbold.dk.


Nøgler og nøglekort
Alle trænere modtager en nøglekort til træneromklædning m.m. Dette udleveres kun, efter underskrivelse for modtagelsen. Når træneren stopper skal nøglekortet afleveres igen. Såfremt du ikke afleverer nøglekortet vil du blive holdt økonomisk ansvarlig gennem tilbageholdelse af eventuel godtgørelse eller via fremsendelse af faktura.


Persondatalov
Greve Fodbold er underlagt persondatalovens regler for behandling af personoplysninger. Overordnet stiller Databeskyttelsesforordningen fire hovedkrav til klubbens behandling af medlemmernes personoplysninger.

  1. Klubben skal altid have et sagligt formål med at registrere og behandle personoplysninger og skal begrænse disse oplysninger til de strengt nødvendige i forhold til det saglige og legitime formål
  2. Klubben skal dokumentere, at den har overblik over behandlingen af personoplysninger. Det gør klubben blandt andet i en ’fortegnelse’, hvor den angiver, hvilke typer af oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de arkiveres
  3. Klubben skal informere medlemmer om, hvilke oplysninger der er registreret og hvorfor. Dette sker i klubbens ’privatlivspolitik’
  4. Klubben skal have tilpas datasikkerhed og skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet

Greve Fodbold vil gøre alt for at overholde persondatalovens regler. Hvis du oplever brud på reglementet eller har spørgsmål til samme, så er du velkommen til at kontakte os på admin@grevefodbold.


Pædofili erklæring
Siden 1. juli 2005 skal alle idrætsforeninger indhente børneattest for alle lønnede og ulønnede trænere, ledere og frivillige.

Der kan kun indhentes oplysninger, hvis der gives samtykke. Hvis ikke der gives samtykke, kan pågældende træner, leder eller frivillig ikke ansættes og virke i klubben.

Ifølge loven skal der ikke indhentes børneattester for forældre, der kører børn under 15 år til kampe eller for forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en træningslejr eller til et stævne.


Spilleregler og love
Regler og love kan findes på DBU Sjællands hjemmeside her.


Sponsorer og partneraftaler
Klubben er både interesseret i og afhængig af partnere og/eller sponsorer. For øjeblikket er det muligt for de enkelte afdelinger/hold at indgå separate partneraftaler efter nærmere aftale med sponsorchefen. Ingen sponsoraftaler kan dog indgås før bestyrelsen er informeret og partneren er godkendt.


Tyveri
Det er heldigvis sjældent, at vi oplever tyveri i Greve Fodbold. Men hvis der sker tyveri fra omklædningsrum eller fra spillepladsen, så er det medlemmets egen forsikring, der skal dække. Greve Fodbold er ikke forsikret mod tyveri.