Træningsmiljøet i Greve Fodbold skal gå hånd i hånd med den adfærd vi ønsker vores spillere samt trænere skal udvise. Derfor skal vores træningsmiljø indeholde følgende elementer:


Glæde

Træneren skal kunne bruge energi og humor før, under og efter træning, som et middel mod kedsomhed, manglende engagement og koncentration. Træneren skal dog finde den korrekte balance mellem alvor og humor, så spillerne ikke får den forkerte opfattelse af, hvad der er sjov, og hvad der er alvor under deres træning. Men det er trænerens opgave at skabe et miljø med trivsel uanset graden af træningsøvelsernes hårdhed og/eller graden af krav. Glæde skal være den primære fornemmelse spillerne er efterladt med efter hver træning.


Udfordringer

Det er vigtigt, at spillerne møder udfordringer i løbet af et træningspas. Disse udfordringer kan eksempelvis være svære progressioner i en øvelse eller en unfair opdeling af hold til kamp. Spillerne skal lære at håndtere følelsesmæssige situationer med stress og modstand på en konstruktiv måde. Derfor skal træneren ikke blot altid forsøge at gøre alle glade, men opstille situationer, hvor han sikre, at enkelte spillere kan få det svært. Det er så op til spillerne selv, i samarbejde med træneren og holdkammerater, at løse disse udfordringer.

Overordnet skal træneren formidle den rette balance mellem opmuntring og krav/udfordringer uden at miste fornemmelsen for mennesket bag fodboldspillerne. Derved ser spillerne udfordringer som sjove læringsmuligheder og skaber på den måde et bæredygtigt fundament for udvikling gennem hele (fodbold) livet.


Løsninger

Træningens øvelser skal indeholde flere forskellige type løsninger, så spillernes kreativitet hele tiden bliver udfordret. Dette betyder ikke, at spillerne aldrig skal lede efter en bestemt løsning valgt af træneren, men blot at spillerne har friheden til at vælge andre.


Succes vs. nederlag
Spillerne skal have en tilpas succesrate for at udvikle sig under træning. Derfor er det vigtigt, at de bliver matchet bedst muligt under træningen. Matchning betyder ikke, at spillerne hver gang skal matches mod holdkammerater på samme niveau, men at der forekommer en sund variation mellem over og under matchning – 25/50/25. Præcis som DBU anbefaler.

Det er samtidig vigtigt, at spillerne ikke har en al for høj succesrate, da dette kan medføre kedsomhed og dovenskab. Ideelt skal  spillerne kunne håndtere nederlag og lære fra dem. Dette sker kun, hvis spillerne møder modstand i deres daglige træning. Samtidig er det også vigtigt at kunne identificere spillernes nuværende forcer. Eksempelvis vil nogle spillere være overlegne på grund af deres tidlige fysiske fortrin. De vil bruge deres fysik til egen fordel, hvilket er ganske naturligt. Det er her trænerens opgave at identificere disse fortrin og opstille udfordringer i andre spilsituationer, således at spillerne kontinuerligt udvikler sig som fodboldspiller.


Træning = Kamp

De ovenstående elementer i træningsmiljøet er også gældende under kamp, da kamp ‘blot’ er træning med udefrakommende modstandere. Glæde skal derfor igen være den primære følelse den enkelte spiller har efter en kamp.