Kontingent
Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker en stor del af af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem.

Se satser for kontingent her

Hvad bruges kontingentet til?
Som medlem i Greve Fodbold bliver man først og fremmest en del af en af Danmarks største fodboldklubber, en forening, et fællesskab med en fælles interesse for fodbold.

Kontingentet bruges yderligere til:
– Muligheden for at deltage i ugentlig træning
– Muligheden for at deltage i kampe og stævner afhængig af årgang ved turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til DBU dommere på bestemte årgange
– Træningsmaterialer, mål, bolde, kegler, stiger, veste, stænger, pumpe m.m.
– Tøj til trænere, ledere og specialister
– Vask til Danmarksserieholdet
– Klubhverv, godtgørelse og/eller løn til klubhvervstrænere, aftaletrænere, specialister, administrative roller samt ansatte i klubfunktion eller påkrævet DBU licens funktion
– DBU uddannelse og intern uddannelse af trænere og specialister
– Planlægning og/eller hjælp til planlægning af klubarrangementer og – aktiviteter
– Ressourcer til ansøgning af økonomisk tilskud fra kommune, DGI, DIF og andre samt kontakt til støtteorganisationer som Broen m.fl.
– Digitale platforme
– Generel drift, logistik og styring af forretnings-, turnerings- og baneforhold, administration af medlemmer, frivillige, ansatte, hold, budget, bogholderi og fodboldmæssige udviklingsprojekter samt kontakt og arbejde med Greve Kommune, DBU og samarbejdsklub omkring rammebetingelser ved eksempelvis pleje af græsbaner, kunstbaner, omklædningsrum, klubhus, træneruddannelse m.m.

Der kan forekomme uens prioritering og fordeling af indtægterne indenfor årgange og hold.


Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via Greve Fodbolds hjemmeside.

Ved indmeldelse, så HUSK at skrive navnet på det kommende medlem – ikke navnet på en forælder.

Efter indmeldelse modtager man et velkomstbrev med oplysninger om startdato og kontaktperson på det pågældende hold fra vores klubadministration.

Der er altid mulighed for to gratis prøvetræninger.

Ønsker man ikke at fortsætte efter disse træningspas, så skriver man blot til vores klubadministration på christina@grevefodbold.dk inden to uger fra start og bliver derefter slettet igen.

Fortsætter man efter de to prøvetræninger sendes kontingentopkrævning herefter.

Har en spiller ikke betalt kontingent ved kampstart, kan han/hun ikke spille kampe for Greve Fodbold.

Indmeld dig her

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af Greve Fodbold, skal det ske med besked til træner eller holdleder samt til klubadministrationen på betina@grevefodbold.dk.

Først gives der besked til træneren og holdlederen på pågældende hold, som ved om der er noget tøj eller andet, der skal retur til holdet inden udmeldelse. Derefter tages der kontakt til klubadministrationen, som udmelder dig i medlemssystemet.

Hvis du er i restance kan træner eller holdleder ikke melde dig ud, før beløbet er indbetalt. Spillercertifikater kan ligeledes heller ikke udstedes, hvis du er i restance. Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder inden den 15. i sidste måned af en betalingsperiode. Det er ikke muligt at få refunderet kontingent eller del af kontingent.