Kontingent
Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker en stor del af af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem. Fra klubbens side ønsker vi at behandle alle medlemmer så fair som muligt, og vi opkræver derfor også brugerbetaling for ekstraordinære sportslige og sociale tilbud.

Se satser for kontingent her


Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via Greve Fodbolds hjemmeside.

Ved indmeldelse, så HUSK at skrive navnet på det kommende medlem – ikke navnet på en forælder.

Efter indmeldelse modtager man et velkomstbrev med oplysninger om startdato og kontaktperson på det pågældende hold fra vores klubadministration.

Der er altid mulighed for to gratis prøvetræninger.

Ønsker man ikke at fortsætte efter disse træningspas, så skriver man blot til vores klubadministration på betina@grevefodbold.dk inden to uger fra start og bliver derefter slettet igen.

Fortsætter man efter de to prøvetræninger sendes kontingentopkrævning herefter.

Har en spiller ikke betalt kontingent ved kampstart, kan han/hun ikke spille kampe for Greve Fodbold.

Indmeld dig her

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af Greve Fodbold, skal det ske med besked til træner eller holdleder samt til klubadministrationen på betina@grevefodbold.dk.

Først gives der besked til træneren og holdlederen på pågældende hold, som ved om der er noget tøj eller andet, der skal retur til holdet inden udmeldelse. Derefter tages der kontakt til klubadministrationen, som udmelder dig i medlemssystemet.

Hvis du er i restance kan træner eller holdleder ikke melde dig ud, før beløbet er indbetalt. Spillercertifikater kan ligeledes heller ikke udstedes, hvis du er i restance. Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder inden den 15. i sidste måned af en betalingsperiode. Det er ikke muligt at få refunderet kontingent eller del af kontingent.