Vision
VI VIL HJÆLPE ALLE BØRN OG UNGE TIL AT BLIVE EN VINDER
At være en vinder er en følelse samt en mental egenskab, der kan udvikles i vores miljø.

Vi vil derfor sikre, at alle dagligt anerkender både spillere, trænere og lederes forsøg på at dygtiggøre sig. Det skal være grobund for reflektion og en målrettet indsats mod hele tiden at blive dygtigere.

Vi vil have, at børn i Greve Fodbold har selvtillid og selvværd nok til at turde fejle og acceptere nederlag. Fejl og nederlag er en naturlig del af livet, som spillerne skal lære at arbejde med, så de udvikler sig og på længere sigt har muligheden for at opnå mental robusthed. Det er en egenskab, som er nødvendig for at spille fodbold på højeste niveau, og det er en egenskab, som kan bruges i andre af livets forhold. 

Vi vurderer, at mental robusthed kan gøre børn og unge til vindere – både nu og senere i livet.

Visionspejlemærker
KONCEPT
Vi vil sikre både menneskelig og sportsfaglig udvikling af vores fodboldspillere ved kontinuerligt at tænke innovativt og videreudvikle samt forbedre implementering af vores talentmodel.

KÆRLIGHED
Vi vil tilbyde et værdibaseret holistisk udviklingsmiljø med psykologisk tryghed, trivsel og glæde til alle klubbens børn og unge med ekstraordinær fokus på at skabe indre motivation hos spilleren.

KOMPETENCE
Vi vil have, at alle vores trænere er internt og eksternt veluddannede samt altid tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk ledelsesstil og dagligt arbejder i sammenhæng med klubbens udviklingsfilosofi, talent ID, træningsmetodik og spillestil.

KAPITAL
Vi vil drive en fornuftig non-profit forretning samt sikre langsigtet bæredygtighed ved at udvise rettidig økonomisk omhu og primært foretage investeringer, der tilgodeser børn og unge – og som kan effektiviseres i praksis på banerne i tydelig sammenhæng med klubbens vision, mission og værdier.

Mission
VI UDVIKLER SYDKYSTENS DYGTIGSTE FODBOLDSPILLERE OG TRÆNERE
Det gør vi, hurtigere og bedre end vores konkurrenter, ved at tilbyde børn og unge en fodbolduddannelse i et holistisk miljø med brug af innovativ faglig metodik.

Værdier
PASSION
Fra klubbens side vil vi have, at spilleren oplever, at fodbold er være verdens bedste og mest meningsfulde aktivitet – vi skal dagligt tilbyde et miljø og en kultur med tryghed, trivsel og glæde, og vi skal samtidig facilitere aktiviteter, og samtaler, der indbyder til at skabe indre motivation hos spilleren. 

Forventningen til spilleren er, at han/hun elsker at lege med bolden og derved medbringer egen passion for fodboldspillet.

OPTIMISME
Fra klubbens side vil vi have, at spilleren skal have hjælp til at udvikle troen på, at han/hun kan blive den bedste version af sig selv i sammenhæng med egne karaktértræk, kompetencer og udviklingsområder – spilleren skal dagligt mærke at både klub, stab, medspillere og forældre ligeledes tror på det. 

Forventningen til spilleren er, at han/hun dagligt med et positivt mindset forsøger at forbedre sig og er indstillet på at ændre potentielt dårlige fejl til gode fejl.

SELVLEDELSE
Fra klubbens side vil vi have, at spilleren skal have hjælp til at lære at tage ansvar for egen udviklingshastighed – det skal ske ved selvrefleksion, udviklingsplan og disciplin med konstant hjælp fra træneren, specialisten, lederen og familien. 

Forventningen til spilleren er, at han/hun, som langsigtet udviklingspotentiale, arbejder ud fra tesen; selvindsigt skaber selverkendelse, som skaber selvværd og selvrespekt, der skaber fundamentet for at udvikle potentiale og præstation.

VEDHOLDENHED
Fra klubbens side vil vi have, at spilleren skal have hjælp til at lære at være vedholden i bestræbelserne på at dygtiggøre sig – han/hun skal dagligt udfordres i alle læringsmiljøer og samtidig mærke støtte og hjælp, når han/hun møder udfordringer, der kan være svære at overkomme. 

Forventningen til spilleren er, at han/hun dagligt med et ajourført mindset forsøger at forbedre sig og er indstillet på at forsøge at levere en optimal arbejdsindsats overfor trænere, specialister, medspillere og sig selv, når situationen kræver det.

MWB 2024
PROJEKT ‘EGEN AVL’
Kontinuerlig forbedring af metodik og klubbens udviklingsmiljø for børn og unge.

PROJEKT SYDKYSTEN
Sikre udviklings- og uddannelsesrejse fra barn til voksen samt skabe glæde ved sportslig opmærksomhed i Greve by.

PROJEKT STYRINGSMODEL
Metodik og styringsværktøj, der skal forbedre og helhedsikre implementering af GF talentmodel for U3-U19.

PROJEKT ØKONOMISK FREMDRIFT
Forbedring af klubbens forretningsmodel inklusive synliggørelse af klubbens identitet og produkter.

Resultatmål
Vi vil være rangeret i top 25 i DBUs licenssystem i 2030.