Vision
VI VIL SKABE VINDERE
Det vil vi gøre ved at hjælpe vores spillere til at realisere deres optimale sportslige og menneskelige potentiale – og derved forbedre deres mulighed for succes i livet.

Mission
VI VIL UDVIKLE SYDKYSTENS DYGTIGSTE FODBOLDSPILLERE
Det vil vi gøre hurtigere og bedre end vores konkurrenter ved at tilbyde børn og unge en fodbolduddannelse i et holistisk miljø med brug af innovativ faglig metodik.

Ambition
VI VIL UDVIKLE MENTAL ROBUSTHED HOS ALLE
Det vil vi gøre ved at sikre ekstraordinær fokus på det mentale aspekt både på og udenfor banen. Overfor vores trænere og ledere vil vi også kræve en pædagogisk anerkendende læringstilgang samt kræve fokus på at sikre et miljø med psykologisk tryghed, trivsel og glæde før alt andet.

Kerneværdier
RESPEKT
Vi prioriterer mennesket først samt er en synlig og bidragende del af lokalsamfundet.

UDVIKLING
Vi prioriterer den mentale udvikling over alt andet.

GLÆDE
Vi prioriterer sammenhold og relationer.

ENGAGEMENT
Vi er proaktive og sætter handling bag ord.

Talentværdier
PASSION
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der elsker at spille fodbold og som udviser stærk motivation for at dygtiggøre sig og nå deres mål.

OPTIMISME
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der er optimistiske og ikke betragter fejl som negative eller som stopklods for personlig udvikling – men som opfatter evner som dynamiske og tror på, at de kan udvikles gennem øvelse og vedholdenhed.

VEDHOLDENHED
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der forsøger at besidde en udholdenhed for en bestemt indsats til at nå et bestemt mål – uanset, hvor megen modstand eller modgang spilleren møder.

Målsætninger
ORGANISATORISK
Vi vil være en moderne fodboldklub med tydelig struktur samt præcist definerede rammer og retningslinjer.

SPORTSLIGT
Vi vil prioritere både bredde og elite med tydeligere fokus på mennesket bag spilleren.

SOCIALT
Vi vil være socialt samlingspunkt for kommunens børn og unge.

MARKED
Vi vil profilere Greve og omegn som et attraktivt område for forretning og indkøb.

PRODUKT
Vi vil tilbyde bedre oplevelser og derigennem påvise højere værdi i Greve Fodbolds produkter.

ØKONOMISK
Vi vil prioritere talentudvikling samt dygtiggørelse af klubbens egne børn og unge – før alt andet.

Overordnede sportslige målsætninger
MIKRO
Vi vil have Greve og omegns bedste indslusningsforhold, som tager udgangspunkt i klubbens vision, mission og værdier med større fokus på leg og motorisk træning i et miljø med glæde, anerkendelse og tryghed.

BØRN
Vi vil fortsætte med pædagogisk anerkendende ledelsesstil og have fokus på et udviklingsmiljø, som tager udgangspunkt i klubbens vision, mission og værdier samt dygtiggør og fastholder alle børn på en given årgang.

UNGDOM
Vi vil fortsætte med pædagogisk anerkendende ledelsesstil og sikre alle breddehold bedst mulige forhold med udgangspunkt i klubbens vision, mission og værdier.

SENIOR+
Vi vil have, at alle voksne i klubben opfører sig som rollemodeller for børn og unge med udgangspunkt i klubbens vision, mission og værdier.