Vision
Vi vil være blandt de 25 bedste udviklingsmiljøer i Danmark


Mission
Vi vil udvikle hele mennesker i mødet med fodbold og fodboldklub

– Indenfor klubbens sportslige og sociale rammer vil vi ved hjælp af empati, pædagogisk tydelighed og ekstraordinær fokus på det mentale aspekt fremelske den ’bedste version’ af hver enkelt individ og derved også skabe det bedst mulige kollektiv


Overordnet ambition
Vi vil udvikle mental robusthed hos alle – til brug både på og udenfor banen


Kerneværdier
Respekt: Vi prioriterer mennesket først samt er en synlig og bidragende del af lokalsamfundet

Udvikling: Vi prioriterer det mentale aspekt over alt andet

Glæde: Vi prioriterer sammenhold og relationer

Engagement: Vi er proaktive og sætter handling bag ord


Målsætninger
Organisatorisk: Vi vil være en moderne fodboldklub med tydelig struktur og præcist definerede rammer

Sportsligt: Vi vil prioritere både bredde og elite med tydeligere fokus på mennesket bag spilleren

Socialt: Vi vil være socialt samlingspunkt for kommunens børn og unge

Marked: Vi vil profilere Greve og omegn som et attraktivt område for forretning og indkøb

Produkt: Vi vil tilbyde bedre oplevelser og derigennem påvise højere værdi i Greve Fodbolds produkter

Økonomisk: Vi vil prioritere klubbens fundament samt dygtiggørelse af klubbens egne spillere


Sportslige målsætninger
Mikro: Vi vil have Greve og omegns bedste indslusningsforhold med større fokus på leg og motorisk træning i et miljø med glæde, anerkendelse og tryghed

Børn: Vi vil fortsætte med pædagogisk anerkendende ledelsesstil og have fokus på et udviklingsmiljø, der dygtiggør og fastholder alle børn på en given årgang

Ungdom: Vi vil fortsætte med pædagogisk anerkendende ledelsesstil og sikre alle breddehold bedst mulige forhold. Elitært vil vi have et sportsligt fundament, der er på samme niveau som der kræves for at få DBU-licens

Senior: Vi vil have divisionshold med minimum 70% spillere af ’egen avl’