Greve Fodbold ønsker at have et velfungerende børnemiljø med en aldersrelateret tilgang til den enkelte spiller. Vi arbejder med en ramme for udviklingen af vores spillere, så børnene møder passende udfordringer i klubben. Vores spillerudvikling tager udgangspunkt i den enkelte spiller frem for holdet, hvilket sker i et stimulerende miljø med udgangspunkt i glæde, trivsel og anerkendende pædagogik.

Vi ønsker overordnet, at vores børnemiljø skal være kendetegnet ved:

– Et læringsrum, hvor spillerne oplever meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed

– Den individuelle udvikling kommer før resultatet

– Vi stiller åbne spørgsmål og giver konstruktiv feedback

– Alle børn føler sig set, hørt og forstået

– Træneren er rollemodel og arbejder efter en aldersrelateret metodik og tilgang

– Træningen er effektiv i forhold til træning med minimale stop og pauser

– En pædagogisk tilgang, hvor børnenes glæde, trivsel og sammenhold er central for deres udvikling

 

Spiller

Vi har i Greve Fodbold defineret fire nøgleværdier som vores spillere skal opfylde til træning og kamp:

– Respekt: Vi respekterer hinanden og tænker sammenholdet højere end os selv

– Udvikling: Vi prioriterer holdets udvikling og dermed os selv

– Glæde: Vi udviser glæde og vilje ved at spille i GF med vores venner

– Engagement: Vi udviser kampånd samt løbevillighed og gør dermed alle bedre

 

Træner

I Greve Fodbold tror vi på, at børn lærer bedst gennem kontrolleret leg. Dette betyder, at træneren er en autoritet (ikke autoritær) og tydeligt sætter rammerne. Uden dog at glemme, at spillerne har frie muligheder for at træffe egne beslutninger, vælge forskellige løsninger og benytte sig af tillærte færdigheder i alle aktiviteter.

Vi udvikler ikke kun dygtige fodboldsspillere via klare prioriteter og et trygt miljø. Hvis spillerne skal udvikle den rette mentale indstilling på banen, så kræver det, at træneren er vidende om, hvordan indstillingen dyrkes. For at skabe kreative og selvstændige spillere skal træneren benytte sig af anerkendende pædagogik og være sig bevidst om, hvor, hvordan og i hvilke situationer den pædagogiske fremgangsmetode skal benyttes. Disse situationer strækker sig fra sportslige til sociale problemstillinger, hvilket betyder, at den anerkendende pædagogik bruges både på og udenfor banen.

I Greve Fodbold er det vigtigt, at spillerne lærer at udvise den korrekte adfærd på banen, men også udenfor banen. Derfor skal træneren agere rollemodel og sørge for, at spillerne udviser den ønskede adfærd i sammenhæng med Greve Fodbolds retningslinjer. Det vil sige, at træneren altid møder op til tiden, altid er åben og imødekommende overfor sine omgivelser samt generelt altid er et positivt og modent forbillede for spillerne.

For at sikre, at klubbens trænere besidder den fornødne viden og korrekte fokus tilbydes alle trænere deltagelse på vores interne trænerskole. Samtidig er uddannelse gennem DBU en af Greve Fodbolds store prioriteter og vil blive tilbudt til alle trænere efter at have været en del af klubben i en given tid.