Bestyrelse
Bestyrelsen skal sikre politisk indflydelse samt den fornødne økonomi til den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger overordnet strategi samt økonomiske rammer for de enkelte afdelinger.

Formand: Brian Lemmeke
Kasserer: Karina Lynder
Medlem: Jari Bo Leander
Medlem: Sten Jepsen
Medlem: Henrik Gøthler
Medlem: Christian Schønnemann
Medlem: Kenneth Kretschmer Petersen

Bestyrelsesmøde-referater
Bestyrelsesmøde: 4. september 2018
Bestyrelsesmøde: 2. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 30. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 4. december 2018
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2019
Bestyrelsesmøde: 12. februar 2019
Bestyrelsesmøde: 7. maj 2019
Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019
Bestyrelsesmøde: 3. september 2019
Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2019
Bestyrelsesmøde: 12. november 2019
Bestyrelsesmøde: 3. december 2019
Bestyrelsesmøde: 7. januar 2020
Bestyrelsesmøde: 3. februar 2020
Bestyrelsesmøde: 7. april 2020
Bestyrelsesmøde: 5. maj 2020
Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2020
Bestyrelsesmøde: 3. november 2020
Bestyrelsesmøde: 1. december 2020
Bestyrelsesmøde: 19. januar 2021
Bestyrelsesmøde: 9. februar 2021
Bestyrelsesmøde: 27. maj 2021
Bestyrelsesmøde: 10. august 2021
Bestyrelsesmøde: 2. (+ 25.) november 2021

Generalforsamling
5. marts 2019
3. marts 2020
24. marts 2021

Drift og sportslig ledelse
Greve Fodbold har en driftsorganisation, der står for den daglige drift og administration af overordnede funktionsområder.

Driftsorganisationens ansvar er varetagelse af administrative samt sportsfaglige opgaver og skal sikre, at bestyrelsens strategi bliver eksekveret i dagligdagen.

I forbindelse med varetagelse af Greve Fodbolds overordnede taktisk sportslige, kommercielle og administrative retning er der etableret seks beslutningsudvalg, der skal sikre, at så mange som muligt har mulighed for at blive hørt samt at beslutningsprocessen generel er så demokratisk som mulig.

– Sportsudvalg
– Turnerings- og baneudvalg
– Sponsor- og tilskudsudvalg
– Kommunikationsudvalg
– Tøj- og materialeudvalg
– Aktivitetsudvalg

Daglig administration
Daglig leder: Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk

Klubadministration: Betina Krarup  –  betina@grevefodbold.dk

Økonomi og regnskab: Feras Louis – oekonomi@grevefodbold.dk

Kommunikation: Nadia Ansari  –  nadia@grevefodbold.dk

Tøj: Allan Wiberg  –  toej@grevefodbold.dk

Materialer: Mark Olsen  –  materialer@grevefodbold.dk

Sportslig ledelse
Talentchef
Ansvarlig for rammesætning og implementering af klubbens sportslige model. Fordeling administrativ/sportslig: 80/20.

Drenge U10-HS1: Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk

Piger U13-U18: Christian Schønnemann  –  christian@grevefodbold.dk

Head of Coaching
U13-U19 D: Anton Moestrup Rasmussen  –  anton@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Head of Coaching
U13-U18 P: Kenneth Kretschmer Petersen –  kenneth@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Ungdoms- og børneudviklingstræner
U10-U15: Mads Laugesen  –  mnl@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Børne- og breddechef: Mark Olsen – mark@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds pædagogisk anerkendende model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 50/50.

Se organisationsoversigt her

Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Kun medlemmer af foreningen, med minimum tre måneders medlemskab, har stemmeret og kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan ikke deltage. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Se mere under vedtægter §13