Bestyrelse
Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af Greve Fodbold i forhold vedrørende politik og strategi, klubdrift, sportslige- og sociale aktiviteter, kontakt til kommunen, kommunikation, udvalgsopgaver, baneplanlægning, medlemsforhold, træner og holdlederrekruttering samt lederuddannelse. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte afdelinger.

Formand: Brian Lemmeke
Administration: Charlotte Preisler
Økonomi: Jens Nørgaard
Sportslig U4-U13: Henrik Gøthler
Sportslig U14-Senior: Jari Bo Leander
Sponsor/fundraising: Christian Schønnemann

Bestyrelsesmøde-referater
Bestyrelsesmøde: 4. september 2018
Bestyrelsesmøde: 2. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 30. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 4. december 2018
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2019
Bestyrelsesmøde: 12. februar 2019
Bestyrelsesmøde: 7. maj 2019
Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019
Bestyrelsesmøde: 3. september 2019
Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2019
Bestyrelsesmøde: 12. november 2019
Bestyrelsesmøde: 3. december 2019
Bestyrelsesmøde: 7. januar 2020
Bestyrelsesmøde: 3. februar 2020
Bestyrelsesmøde: 7. april 2020
Bestyrelsesmøde: 5. maj 2020
Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2020
Bestyrelsesmøde: 3. november 2020
Bestyrelsesmøde: 1. december 2020

Generalforsamling
5. marts 2019
3. marts 2020

Administration og sportslig ledelse
Daglig drift: Charlotte Preisler
Ansvarlig for ind- og udmeldelse, trænerlister, børneattester, spillercertifikater, registrering i Kluboffice, brug af Kampklar, klubhvervstyring, turneringer og stævner, bogholderi, administrativ DBU kontakt, hovedmail, fodboldskole, opstart af spillerfest & julekalender, materialerum og daglig kontakt til årgangsledere samt administrative koordinatorer.

Talentchef
Ansvarlig for rammesætning og implementering af klubbens sportslige model. Fordeling administrativ/sportslig: 80/20.

Drenge U14-HS1: Jari Bo Leander
Drenge U4-U13: Henrik Gøthler
Piger U4-DS1: Christian Schønnemann

Head of Coaching U14-U19: Anton Moestrup Rasmussen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Ungdomsudviklingstræner U14-U15: Mads Laugesen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Børneudviklingstræner U10-U13: Lasse Deichmann Egelund
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Se organisationsoversigt her


Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Kun medlemmer af foreningen, med minimum tre måneders medlemskab, har stemmeret og kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan ikke deltage. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Se mere under vedtægter §13