Bestyrelse
Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af Greve Fodbold i forhold vedrørende politik og strategi, klubdrift, sportslige- og sociale aktiviteter, kontakt til kommunen, kommunikation, udvalgsopgaver, baneplanlægning, medlemsforhold, træner og holdlederrekruttering samt lederuddannelse. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte afdelinger.

Ansvarområder:

Administration: Charlotte Preisler (Formand)
Økonomi: Jens Nørgaard
Sportslig Piger: Pernille Hald Olsen
Sportslig Drenge U4-U13: Henrik Gøthler
Sportslig Drenge U14-U19: Jari Bo Leander
Sponsor/samarbejdspartnere: Kenneth Hansen
Diverse: Martin Eyrich


Bestyrelsesmøde-referater
Bestyrelsesmøde: 4. september 2018
Bestyrelsesmøde: 2. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 30. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 4. december 2018
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2019
Bestyrelsesmøde: 12. februar 2019
Bestyrelsesmøde: 7. maj 2019
Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019
Bestyrelsesmøde: 3. september 2019
Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2019


Generalforsamling
5. marts 2019


Administrativ ledelse
Administrativ ansvarlig: Charlotte Preisler
Ansvarlig for ind- og udmeldelse, trænerlister, børneattester, spillercertifikater, registrering i Kluboffice, brug af Kampklar, klubhvervstyring, turneringer og stævner, bogholderi, administrativ DBU kontakt, hovedmail, fodboldskole, opstart af spillerfest & julekalender, materialerum og daglig kontakt til årgangsledere samt administrative koordinatorer.


Sportslig ledelse
Sportslig leder
Ansvarlig for klubbens sportslige model samt rammesætning vedr. sportslig udvikling. Fordeling administrativ/sportslig: 80/20.

Piger: Pernille Hald Olsen
Drenge U4-U13: Henrik Gøthler
Drenge U14-U19: Jari Bo Leander

Udviklingstræner U10-U13: Mads Laugesen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Head of Coaching U14-U19: Anton Moestrup Rasmussen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Indslusningsleder: Jesper Rasmussen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Fordeling administrativ/sportslig: 20/80.

Se organisationsoversigt her


Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Kun medlemmer af foreningen, med minimum tre måneders medlemskab, har stemmeret og kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan ikke deltage. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse. Se mere under vedtægter §13