Bestyrelse
Bestyrelsen skal sikre politisk indflydelse samt den fornødne økonomi til den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger overordnet strategi for klubben.

Formand: Christian Schønnemann
Næstformand: Jari Bo Leander
Kasserer: Feras Louis
Medlem: Steen Jepsen
Medlem: Dorthe Bøgh Madsen
Medlem: Michael Vedeby
Medlem: Anton Moestrup Rasmussen

Bestyrelsesmøde-referater
Bestyrelsesmøde: 4. september 2018
Bestyrelsesmøde: 2. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 30. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 4. december 2018
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2019
Bestyrelsesmøde: 12. februar 2019
Bestyrelsesmøde: 7. maj 2019
Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019
Bestyrelsesmøde: 3. september 2019
Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2019
Bestyrelsesmøde: 12. november 2019
Bestyrelsesmøde: 3. december 2019
Bestyrelsesmøde: 7. januar 2020
Bestyrelsesmøde: 3. februar 2020
Bestyrelsesmøde: 7. april 2020
Bestyrelsesmøde: 5. maj 2020
Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2020
Bestyrelsesmøde: 3. november 2020
Bestyrelsesmøde: 1. december 2020
Bestyrelsesmøde: 19. januar 2021
Bestyrelsesmøde: 9. februar 2021
Bestyrelsesmøde: 27. maj 2021
Bestyrelsesmøde: 10. august 2021
Bestyrelsesmøde: 2. (+ 25.) november 2021

Generalforsamling
5. marts 2019
3. marts 2020
24. marts 2021
23. marts 2022
22. marts 2023

Drift og sportslig ledelse
Greve Fodbold har en driftsorganisation, der står for den daglige drift og administration af overordnede funktionsområder.

Driftsorganisationens ansvar er varetagelse af administrative samt sportsfaglige opgaver og skal sikre, at bestyrelsens strategi bliver eksekveret i dagligdagen.

I forbindelse med varetagelse af Greve Fodbolds overordnede taktisk sportslige, kommercielle og administrative retning er der etableret seks beslutningsudvalg, der skal sikre indflydelse samt at så mange som muligt har mulighed for at blive hørt, og at beslutningsprocessen generel er så demokratisk som mulig.

– Turnerings- og baneudvalg
– Sponsor- og tilskudsudvalg
– Kommunikationsudvalg
– Tøj- og materialeudvalg
– Aktivitetsudvalg
– Sportsudvalg (Teknisk komité)

Administration
Klubchef: Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk
Klubadministration: Christina Cassone  –  christina@grevefodbold.dk
Ungdoms- og Seniorkoordinator: Helene Vølkers – helene@grevefodbold.dk
Kommunikation: Gitte Frederiksen – webmaster@grevefodbold.dk
Tøj: Allan Wiberg – toej@grevefodbold.dk
Materialer: Helene Vølkers – helene@grevefodbold.dk
Turneringer og stævner: Kim Schmidt Petersen – kim@grevefodbold.dk
Baner og banebooking: Christina Cassone – booking@grevefodbold.dk

Sportslig ledelse
Sportslig- og overordnet udviklingsansvarlig
Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk
Ansvarlig for rammesætning og videreudvikling af klubbens sportslige model.

Udviklingsansvarlig Talent
H-U17-HS1: Anton Moestrup Rasmussen  –  anton@grevefodbold.dk
Skal sikre, at udviklingstrænerne implementerer Greve Fodbolds sportslige model samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig taktisk Talent
H-U14-HS1: Morten Olsen
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig Talent
H-U13-U15: Mads Laugesen  –  mnl@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig
U13-U19: Ronay Sari – rs@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig
H-U11-U12: Jonas Orheld Jensen  –  jonas@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig
H-U5-U10: Nicolai Noe  –  nicolai@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Udviklingsansvarlig
D-U5-U10: Jesper Rasmussen  –  jesper@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Se organisationsoversigt her for administrativt ansvar og her for sportsfagligt ansvar.

Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Se mere under vedtægter.

Bank
Sydbank: Reg. nr. 6818 Konto nr. 1069599