Bestyrelse
Bestyrelsen skal sikre politisk indflydelse samt den fornødne økonomi til den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger overordnet strategi for klubben.

Formand: Christian Schønnemann
Næstformand: Jari Bo Leander
Kasserer: Feras Louis
Medlem: Christina Cassone
Medlem: Dorthe Bøgh Madsen
Medlem: Mark Olsen
Medlem: Anton Moestrup Rasmussen

Bestyrelsesmøde-referater
Bestyrelsesmøde: 4. september 2018
Bestyrelsesmøde: 2. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 30. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: 4. december 2018
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2019
Bestyrelsesmøde: 12. februar 2019
Bestyrelsesmøde: 7. maj 2019
Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019
Bestyrelsesmøde: 3. september 2019
Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2019
Bestyrelsesmøde: 12. november 2019
Bestyrelsesmøde: 3. december 2019
Bestyrelsesmøde: 7. januar 2020
Bestyrelsesmøde: 3. februar 2020
Bestyrelsesmøde: 7. april 2020
Bestyrelsesmøde: 5. maj 2020
Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2020
Bestyrelsesmøde: 3. november 2020
Bestyrelsesmøde: 1. december 2020
Bestyrelsesmøde: 19. januar 2021
Bestyrelsesmøde: 9. februar 2021
Bestyrelsesmøde: 27. maj 2021
Bestyrelsesmøde: 10. august 2021
Bestyrelsesmøde: 2. (+ 25.) november 2021

Generalforsamling
5. marts 2019
3. marts 2020
24. marts 2021
23. marts 2022
22. marts 2023

Administration
KLUB- OG AKADEMICHEF
Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk

KLUBADMINISTRATOR
Ind- og udmeldelse af medlemmer, administration af hold, trænere, og frivillige samt banefordeling og -booking.

Christina Cassone  –  christina@grevefodbold.dk

KLUBKOORDINATOR
Alle praktiske forhold som ikke omhandler fodboldfaglighed inklusive udlevering af tøj og materialer.
Helene Vølkers – helene@grevefodbold.dk

KASSERER
Feras Louis – kasserer@grevefodbold.dk

REGNSKAB/BOGHOLDERI
Korsled & Rosenkilde

KOMMUNIKATION
Gitte Frederiksen – gitte@grevefodbold.dk

TURNERINGER OG STÆVNER
Kim Schmidt Petersen – kim@grevefodbold.dk

TØJKØB TIL HOLD/SPONSORER
Tøj Teamet – toej@grevefodbold.dk

Sportslig ledelse
SPORTSLIG- OG OVERORDNET UDVIKLINGSANSVARLIG
Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk
Ansvarlig for strategi, rammesætning og udvikling af klubbens sportslige model.

UDVIKLINGSANSVARLIG TALENT U17-U19
Anton Moestrup Rasmussen  –  anton@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

UDVIKLINGSANSVARLIG TALENT U13-U15
Morten Olsen –  morten@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

UDVIKLINGSANSVARLIG TALENT U10-U12
Nicolai Noe  –  nicolai@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

UDVIKLINGSANSVARLIG BREDDE
Andrias Davidsen  –  andrias@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne.

Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Se mere under vedtægter.

Bank
Sydbank: Reg. nr. 6818 Konto nr. 1069599