Bestyrelse
Bestyrelsen skal sikre politisk indflydelse samt den fornødne økonomi til den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger overordnet strategi for klubben.

Formand: Christian Schønnemann
Næstformand: Jari Bo Leander
Kasserer: Feras Louis
Medlem: Christina Cassone
Medlem: Johnni Vølkers
Medlem: Mark Olsen
Medlem: Anton Moestrup Rasmussen

Generalforsamling
24. marts 2021
23. marts 2022
22. marts 2023
21. marts 2024

Administration
KLUB- OG AKADEMICHEF
Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk

KLUBADMINISTRATOR
Ind- og udmeldelse af medlemmer, administration af hold, trænere, og frivillige samt banefordeling og -booking.

Christina Cassone  –  christina@grevefodbold.dk

KLUBKOORDINATOR
Alle praktiske forhold (der ikke omhandler fodboldfaglighed) inklusive udlevering af tøj og materialer.
Helene Vølkers – helene@grevefodbold.dk

KASSERER
Feras Louis – kasserer@grevefodbold.dk

REGNSKAB/BOGHOLDERI
Korsled & Rosenkilde

KOMMUNIKATION
Gitte Frederiksen – gitte@grevefodbold.dk

TURNERINGER OG STÆVNER
Kim Schmidt Petersen – kim@grevefodbold.dk

TØJ, BOLDE OG MATERIALER SAMT TØJKØB TIL HOLD/SPONSORER
Helene Vølkers – helene@grevefodbold.dk

Sportslig organisation
UDVIKLINGSANSVARLIG
Jari Bo Leander  –  jari@grevefodbold.dk
Ansvarlig for strategi, rammesætning og udvikling af klubbens sportslige model. Refererer til Bestyrelsen.

SPORTSLIG ANSVARLIG U13-U19
Anton Moestrup Rasmussen  –  anton@grevefodbold.dk
Ansvarlig for, at Greve Fodbolds strategi i sammenhæng med klubbens sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Udviklingsansvarlig.

UDVIKLINGSTRÆNER TALENT U17-U19
Martin Lindholdt  –  martin@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Sportslig ansvarlig.

MENTAL TRÆNER TALENT U15/U17
David Chernet  –  david@grevefodbold.dk
Skal sikre at spillerne oplever et krævende præstationsmiljø med tryghed, trivsel og glæde samt sikre at Greve Fodbolds sportslige model for mental udvikling bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Udviklingsansvarlig.

UDVIKLINGSTRÆNER TALENT U14-U15
Morten Olsen  –  morten@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Sportslig ansvarlig.

INDIVIDUEL TRÆNER U13/U14/U15
Ronay Sari  –  rs@grevefodbold.dk
Skal sikre at Greve Fodbolds sportslige model for individuel træning bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Sportslig ansvarlig.

MENTAL TRÆNER TALENT U13/U14
Simon Porse  –  simon@grevefodbold.dk
Skal sikre at spillerne oplever et krævende præstationsmiljø med tryghed, trivsel og glæde samt sikre at Greve Fodbolds sportslige model for mental udvikling bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Udviklingsansvarlig.

UDVIKLINGSTRÆNER TALENT U13
Nicolai Noe  –  nicolai@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Sportslig ansvarlig.

UDVIKLINGSTRÆNER BREDDE U13-U19
Shahid Mahmood Hussain –  shahid@grevefodbold.dk
Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Udviklingsansvarlig.

PROJEKTKOORDINATOR BREDDE U14-U19
Mark Olsen –  mark@grevefodbold.dk
Skal i et 3-årigt projektforløb arbejde med ungeinddragelse og hjælpe med at udvikle et stærkere ungefællesskab i Greve Fodbold. Det skal medvirke til et holdbart ungemiljø med tryghed, trivsel og glæde.

BØRNECHEF U10-U12 TALENT/BREDDE
Mads Hammersholt Dunker  –  mads@grevefodbold.dk

Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer til Udviklingsansvarlig.

MIKROCHEF U3-U9 BREDDE
Andrias Davidsen  –  andrias@grevefodbold.dk

Skal sikre, at Greve Fodbolds sportslige model bliver implementeret samt efterleves i praksis på banerne. Refererer tilUdviklingsansvarlig.

Generalforsamling
Greve Fodbolds årlige generalforsamling afholdes altid inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside minimum 14 dage før afholdelse.

Se mere under vedtægter.

Bank
Sydbank: Reg. nr. 6818 Konto nr. 1069599