Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker størstedelen af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem.

Hvad bruges kontingentet til?
Som medlem i Greve Fodbold bliver man først og fremmest en del af en af Danmarks største fodboldklubber, en forening, et fællesskab med en fælles interesse for fodbold.

Kontingentet bruges yderligere til:
– Muligheden for at deltage i ugentlig træning
– Muligheden for at deltage i kampe og stævner afhængig af årgang ved turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til DBU dommere på bestemte årgange
– Træningsmaterialer, mål, bolde, kegler, stiger, veste, stænger, pumpe m.m.
– Tøj til trænere, ledere og specialister
– Vask til Danmarksserieholdet
– Klubhverv, godtgørelse og/eller løn til klubhvervstrænere, aftaletrænere, specialister, administrative roller samt ansatte i klubfunktion eller påkrævet DBU licens funktion
– DBU uddannelse og intern uddannelse af trænere og specialister
– Planlægning og/eller hjælp til planlægning af klubarrangementer og – aktiviteter
– Ressourcer til ansøgning af økonomisk tilskud fra kommune, DGI, DIF og andre samt kontakt til støtteorganisationer som Broen m.fl.
– Digitale platforme
– Generel drift, logistik og styring af forretnings-, turnerings- og baneforhold, administration af medlemmer, frivillige, ansatte, hold, budget, bogholderi og fodboldmæssige udviklingsprojekter samt kontakt og arbejde med Greve Kommune, DBU og samarbejdsklub omkring rammebetingelser ved eksempelvis pleje af græsbaner, kunstbaner, omklædningsrum, klubhus, træneruddannelse m.m.

Der kan forekomme uens prioritering og fordeling af indtægterne indenfor årgange og hold.

Kontingent 2024 – 2. halvår
Gældende fra den 1. juli 2024.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 150 kr. for nye medlemmer.

ÅrgangHalvårligt beløb Helårigt beløb
Talent Drenge U17-U193.500 kr.7.000 kr.
Talent Drenge U13-U153.000 kr.6.000 kr.
Talent Drenge U10-U122.500 kr.5.000 kr.
Bredde Plus+ 500 kr. + 1.000 kr.
Bredde U10-Senior1.200 kr. 2.400 kr.
Bredde U8-U91.150 kr.2.300 kr.
Bredde U6-U71.100 kr.2.200 kr.
U5 begynder hold650 kr.
Ung/Senior, Old. og Veteran (kun kamp)
750 kr.1.500 kr.
Ung/Senior, Old. og Veteran (1 x træning)900 kr.1.800 kr.
Ung/Senior, Old. og Veteran (2 x træning)
1.200 kr.2.400 kr.
Børn til Bold400 kr.800 kr.
Fodbold Fitness400 kr.800 kr.


Indmeldelse i Greve Fodbold er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget.

Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder samt til klubadministrationen inden den 1. januar eller inden den 1. august.

Klubbens betalingsperioder er 1. halvår fra 1. januar til 30. juni samt 2. halvår fra 1. juli til 31. december. Det er ikke muligt at få refunderet kontingent eller del af kontingent.

Kontingentet opkræves henholdsvis den 21. januar og den 21. august via e-mail fra DBU Kluboffice.
Betalingsbetingelser fremgår af opkrævningen.

Det halvårlige fastsatte kontingentbeløb dækker henholdsvis perioderne:

– Forårssæson – 1. halvår: Dvs. perioden 1. jan. til 30. juni med opkrævning af fuld kontingentsats. (Ved indmeldelse efter 1. maj opkræves 1/2 af kontingent beløbet.)

– Efterårssæson – 2. halvår: Dvs. perioden 1. juli til 31. dec. med opkrævning af fuld kontingentsats. (Ved indmeldelse efter 1. november opkræves 1/2 af kontingent beløbet.)

– Klubhvervspersoner: (Trænere, ledere og andre frivillige) skal registreres i Greve Fodbolds klubhvervssystem (DBU Kluboffice) og er kontingentfrie. Dog skal klubhvervspersoner, som selv er aktive spillere/medlemmer også registreres i GF’s medlemssystem og er fuldt ud kontingentpligtige og -betalende.

– Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for hele sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent.

HUSK ved nedenstående indmeldelse, at:
H=Herrer og drenge
D=Damer og piger