Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker størstedelen af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem. Fra klubbens side ønsker vi at behandle alle medlemmer så fair som muligt, og vi opkræver derfor også højere kontingent for de hold samt spillere, der tilbydes bedre forhold. Af samme grund er vi også nødsaget til at opkræve brugerbetaling for ekstraordinære tilbud.


Kontingent 2021 – 2. halvår

Gældende fra den 1. januar 2021 inkl. opkrævningsgebyr.

ÅrgangHalvårligt beløbHelårigt beløb
Talent +2.200 kr.4.400 kr.
Talent Herre1.900 kr.3.800 kr.
Talent Dame1.800 kr.3.600 kr
Bredde+1.200 kr.2.400 kr.
Bredde U13 ->1.100 kr.2.200 kr.
Bredde U9 – U121.000 kr. 2.000 kr.
Bredde andre950 kr.1.900 kr.
U5 begynder hold*600 kr.
Senior1.100 kr.2.200 kr.
Ung/Senior 1 træning850 kr.1.700 kr.
Oldboys/girls og Veteran725 kr.1.450 kr.
Børn til Bold350 kr.700 kr.
Fodbold Fitness350 kr.700 kr.

* U5 spillere, der tilmeldes og opstarter som U5 i foråret, får tilbudt en taske og tøjpakke af Greve Fodbold.

Når du modtager dit girokort med kontingent-opkrævning, så refererer dette til dit medlems nr. Betaler du via PBS registreres indbetalingen på pågældende medlem. Foretages der derimod en bankoverførsel, så er det vigtigt, at du påfører dit medlems nr. til modtager, da indbetalingen ellers ikke kan identificeres. Greve Fodbolds kasserer har dermed ingen mulighed for at finde frem til hvem, der har indbetalt.

Sydbank: Reg. nr. 6818 Konto nr. 1069599.

Kontingentet opkræves to gange årligt efter faste terminer. Det årligt fastsatte kontingentbeløb dækker perioderne:

– Forårssæson: Dvs. perioden 1. jan. til 30. juni med opkrævning af fuld kontingentsats. Ved indmeldelse efter 1. april opkræves 3/4 af kontingentbeløbet, efter 1. maj 1/2 af kontingent beløbet og efter 1. juni 1/4 af kontingent beløbet.

– Efterårssæson: Dvs. perioden 1. juli til 31. dec. med opkrævning af fuld kontingentsats. Ved indmeldelse efter 1. oktober opkræves 3/4 af kontingentbeløbet, efter 1. november 1/2 af kontingent beløbet og efter 1. december 1/4 af kontingent beløbet.

– Klubhvervspersoner: (trænere, ledere, m.fl.) skal registreres i Greve Fodbolds klubhvervssystem og er kontingentfrie, dog skal klubhvervspersoner, som selv er aktive spillere/medlemmer også registreres i GF’s medlemssystem og er fuldt ud kontingentpligtige og -betalende.

– Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent.

HUSK ved nedenstående indmeldelse, at:
H=Herrer og drenge
D=Damer og piger