Alle medlemmer i Greve Fodbold betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker størstedelen af klubbens udgifter og er differentieret efter klubbens tilbud til det enkelte medlem.

Hvad bruges kontingentet til?
Som medlem i Greve Fodbold bliver man først og fremmest en del af en af Danmarks største fodboldklubber, en forening, et fællesskab med en fælles interesse for fodbold.

Kontingentet bruges yderligere til:
– Muligheden for at deltage i ugentlig træning
– Muligheden for at deltage i kampe og stævner afhængig af årgang ved turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til DBU dommere på bestemte årgange
– Træningsmaterialer, mål, bolde, kegler, stiger, veste, stænger, pumpe m.m.
– Tøj til trænere, ledere og specialister
– Vask til Danmarksserieholdet
– Klubhverv, godtgørelse og/eller løn til klubhvervstrænere, aftaletrænere, specialister, administrative roller samt ansatte i klubfunktion eller påkrævet DBU licens funktion
– DBU uddannelse og intern uddannelse af trænere og specialister
– Planlægning og/eller hjælp til planlægning af klubarrangementer og – aktiviteter
– Ressourcer til ansøgning af økonomisk tilskud fra kommune, DGI, DIF og andre samt kontakt til støtteorganisationer som Broen m.fl.
– Digitale platforme
– Generel drift, logistik og styring af forretnings-, turnerings- og baneforhold, administration af medlemmer, frivillige, ansatte, hold, budget, bogholderi og fodboldmæssige udviklingsprojekter samt kontakt og arbejde med Greve Kommune, DBU og samarbejdsklub omkring rammebetingelser ved eksempelvis pleje af græsbaner, kunstbaner, omklædningsrum, klubhus, træneruddannelse m.m.

Der kan forekomme uens prioritering og fordeling af indtægterne indenfor årgange og hold.

Kontingent 2022 – 1. halvår
Gældende fra den 1. juli 2021 inkl. opkrævningsgebyr.

ÅrgangHalvårligt beløbHelårigt beløb
Talent Drenge U13 ->2.200 kr.4.400 kr.
Talent Drenge U10-U121.900 kr.3.800 kr.
Talent Piger U13 ->1.800 kr.3.600 kr
Bredde U13 ->1.100 kr.2.200 kr.
Bredde U9-U121.000 kr. 2.000 kr.
Bredde andre950 kr.1.900 kr.
U5 begynder hold175 kr.
Senior1.100 kr.2.200 kr.
Ung/Senior 1 træning850 kr.1.700 kr.
Oldboys/girls og Veteran725 kr.1.450 kr.
Børn til Bold350 kr.700 kr.
Fodbold Fitness350 kr.700 kr.


Indmeldelse i Greve Fodbold er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget.

Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder samt til klubadministrationen inden den 1. januar eller inden den 1. august.

Klubbens betalingsperioder er 1. halvår fra 1. januar til 30. juni samt 2. halvår fra 1. juli til 31. december. Det er ikke muligt at få refunderet kontingent eller del af kontingent.

Kontingentet opkræves henholdsvis den 21. januar og den 21. august via e-mail fra DBU Kluboffice.
Betalingsbetingelser fremgår af opkrævningen.

Det halvårlige fastsatte kontingentbeløb dækker henholdsvis perioderne:

– Forårssæson – 1. halvår: Dvs. perioden 1. jan. til 30. juni med opkrævning af fuld kontingentsats. (Ved indmeldelse efter 1. maj opkræves 1/2 af kontingent beløbet.)

– Efterårssæson – 2. halvår: Dvs. perioden 1. juli til 31. dec. med opkrævning af fuld kontingentsats. (Ved indmeldelse efter 1. november opkræves 1/2 af kontingent beløbet.)

– Klubhvervspersoner: (Trænere, ledere og andre frivillige) skal registreres i Greve Fodbolds klubhvervssystem (DBU Kluboffice) og er kontingentfrie. Dog skal klubhvervspersoner, som selv er aktive spillere/medlemmer også registreres i GF’s medlemssystem og er fuldt ud kontingentpligtige og -betalende.

– Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for hele sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent.

HUSK ved nedenstående indmeldelse, at:
H=Herrer og drenge
D=Damer og piger