TalentPlus er Greve Fodbolds individuelle udviklingsprogram.

I tydelig sammenhæng med vores sportslige model tilbyder vi spillere udvidet fokus på deres potentiale. Uddannelsen af den enkelte spiller sker ved træning, kamp og spillersamtaler, hvor der fastlægges og følges op på fokus- og øvemål indenfor mentale, tekniske, taktiske og fysiske aspekter af spillernes færdigheder.

I Greve Fodbold definerer vi et talent som ’kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af medfødt potentiale og mange års fysiske og mentale interaktioner i et miljø med målrettet træning og konkurrence’.

Grundlæggende for vores definition af et talent er tre aspekter; det biologiske aspekt med fokus på, at talentet er arveligt og medfødt. Det psykologiske aspekt, der fokuserer på, at talentet kan udvikles, og at andre faktorer kan påvirke udviklingen. Det sidste aspekt er det økologiske; at miljøet og omgivelserne har stor indflydelse på at udvikle talentet.

I den daglige vurdering af vores talenter arbejder vi med en kompetenceoversigt, hvor følgende faktorer indgår: (I) Fysik, (II) teknik, (III) taktik/spilforståelse, (IV) mental robusthed, (V) udviklingsstrategi, (VI) social.

For talenter på de ældre årgange arbejdes der endvidere med et mentalt kompetencekort. Kompetencekortet indeholder otte centrale mentale færdigheder, der er essentielle for en talentfodboldspiller at beherske for at præstere optimalt; (I) målsætning, (II) konkurrencestrategi, (III) selvtillid, (IV) koncentration, (V) spændingsregulering, (VI) visualisering, (VII) indre dialog og (VIII) konstruktiv evaluering.

Arbejdet med spillernes mentale færdigheder tager udgangspunkt i (I) spillernes selvbevidsthed, (II) spillernes evne til at sætte sig mål, (III) spillernes motivation, (IV) spillernes selv-organisering, (V) spillernes evne til at arbejde hårdt, (VI) spillernes evne til at forvalte præstation og resultat.