TalentPlus er Greve Fodbolds individuelle udviklingsprogram.

I tydelig sammenhæng med vores sportslige model tilbyder vi spillere udvidet fokus på deres potentiale. Uddannelsen af den enkelte spiller sker ved træning, kamp og spillersamtaler, hvor der fastlægges og følges op på fokus- og øvemål indenfor mentale, tekniske, taktiske og fysiske aspekter af spillernes færdigheder.

I den daglige vurdering af vores talenter arbejder vi med en kompetenceoversigt, hvor følgende faktorer indgår: (I) Fysik, (II) teknik, (III) taktik/spilforståelse, (IV) mental robusthed, (V) udviklingsstrategi, (VI) social.

For talenter på de ældre årgange arbejdes der endvidere med et mentalt kompetencekort. Kompetencekortet indeholder otte centrale mentale færdigheder; (I) målsætning, (II) konkurrencestrategi, (III) selvtillid, (IV) koncentration, (V) spændingsregulering, (VI) visualisering, (VII) indre dialog og (VIII) konstruktiv evaluering.

Arbejdet med spillernes mentale færdigheder tager udgangspunkt i (I) spillernes selvbevidsthed, (II) spillernes evne til at sætte sig mål, (III) spillernes motivation, (IV) spillernes selv-organisering, (V) spillernes evne til at arbejde hårdt, (VI) spillernes evne til at forvalte præstation og resultat.