Vision
VI VIL HJÆLPE ALLE BØRN OG UNGE TIL AT BLIVE EN VINDER
Det vil vi gøre ved at hjælpe vores spillere til at realisere deres optimale sportslige og menneskelige potentiale – og derved forbedre deres mulighed for succes i livet.

Mission
VI UDVIKLER SYDKYSTENS DYGTIGSTE FODBOLDSPILLERE
Det gør vi ved, hurtigere og bedre end vores konkurrenter, at tilbyde børn og unge en fodbolduddannelse i et holistisk miljø med brug af innovativ faglig metodik.

Ambition
VI VIL UDVIKLE MENTAL ROBUSTHED HOS ALLE
Det gør vi ved at sikre ekstraordinær fokus på det mentale aspekt både på og udenfor banen. Overfor vores trænere og ledere vil vi også kræve brug af pædagogisk anerkendende læringstilgange samt kræve fokus på at sikre et miljø med psykologisk tryghed, trivsel og glæde før alt andet.

Talent- og spillestilsværdier
PASSION
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der elsker at spille fodbold og som udviser stærk motivation for at dygtiggøre sig og nå deres mål.

OPTIMISME
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der er optimistiske og ikke betragter fejl som negative eller som stopklods for personlig udvikling – men som opfatter evner som dynamiske og tror på, at de kan udvikles gennem øvelse og vedholdenhed.

VEDHOLDENHED
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der forsøger at besidde en udholdenhed for en bestemt indsats til at nå et bestemt mål – uanset, hvor megen modstand eller modgang spilleren møder.

To overordnede målsætninger
MENNESKELIG UDVIKLING
Procesmål:
Vi vil skabe en præstationskultur i et værdibaseret holistisk udviklingsmiljø med øget fokus på udviklingen af vores spilleres menneskelige karaktér

Resultatmål: Vi vil være rangeret i top 25 i DBUs licenssystem i 2025 med kontinuerlig progression og efterfølgende opnå en plads i top 10 på klubbens 100 års fodselsdag i 2035

SPORTSFAGLIG UDVIKLING
Procesmål: Vi vil fodboldfagligt udvikle vores spillere hurtigere og bedre ved brug af innovativ faglig metodik

Resultatmål: Vi vil udvikle vores egne divisionsspillere, som skal være medvirkende til kontinuerligt at skabe bedre resultater og spille GF 1. Senior højere op i rækkerne med et 2. divisionshold senest i 2023 og en stabilisering i 2025

Indsatsområder og initiativer
1. 
Styrk udvikling af organisation og struktur

– Optimering af træningsstruktur
– Optimering af miljø for unge trænere
– Fokus på brug af flere læringsrum og flere specialister
– Forbedring af faciliteter og samarbejde

2. Styrk udvikling af aktiviteter og oplevelser

– Introdag til talentakademi – A Day in Hell
– Etablering af alternative fodboldaktiviteter
– Aktiviteter forbundet med social energi
– Vidensdeling og inspirationsforedrag

3. Styrk udvikling af individuel karaktér

1. Krav til personlighed
2. Forståelse for og motivation af personlighed
3. Optimering af personlighed og krav til indsats

4. Styrk udvikling af individuel sportsfaglighed

1. Krav og identifikation ved scouting
2. Forståelse for og motivation til faglig udvikling
3. Forældre som ekstra ressource

5. Styrk udvikling af kollektiv sportsfaglighed

– Reduktion af kompleksitet og ultimativ spillestil
– Innovativ metodik fra hele verden
– Optimering af rekrutterings- og fastholdelsesmodel
– Brug af rolle og relations ID

6. Styrk udvikling af træneres faglighed

1. Rekrutteringskrav
2. Forståelse for og plan til udvikling af sportsfaglighed
3. Optimering af faglighed og krav til indsats
4. Indblik og krav til ledelse

Målepunkter
– 100% af GF talenthold arbejder efter samme udviklingsfilosofi og benytter samme spillestil
– Opfyldelse af 99% talent- og spillestilsværdier hos trænere og spillere
– GF Talentmodel benyttes altid som reference og overordnet arbejdsredskab 100%
– HS1 trup sammensætning med max. gennemsnitsalder på 25 år
– HS1 trup sammensætning med minimum 50% egen avl
– U23 trup sammensætning med minimum 70% egen avl
– Minimum udvikling af to spillere fra U19 til HS1 truppen per år
– Minimum tre spillere i kontinuerlig optræning til HS1 truppen
– Talenthold er placeret i øverste halvdel i deres turneringer
– Opnåelse af min. 80% spillestilsgenkendelse per kamp ved kvalitativ og kvantitativ videoanalyse