Udviklingsfilosofi
Fremtidens spiller i Greve Fodbold skal kunne præstere på højeste divisionsniveau. Vores uddannelse skal lære spillerne at mestre Greve Fodbolds spillestil samt udvikle spillernes basis- og spidskompetencer. Spillerne skal have taktisk forståelse til at træffe og udføre de korrekte beslutninger i kamp. Vores spillere skal teknisk kunne håndtere bolden i højt tempo og fysisk være fodboldhurtig, løbevillige og kunne udføre mange maksaktioner. Spillerne skal kunne præstere i konkurrencesituationer og have høj grad af selvbestemmende motivation og refleksion samt kontinuerligt have modet til at afprøve egen kreativitet. For at optimere muligheden for at lykkes, skal spillerne også samtidig kunne håndtere hverdagen gennem en struktureret planlægning og disciplin.

De enkelte hold i Greve Fodbolds talentafdeling skal have et tydeligt udtryk med egen identitet, som tager udgangspunkt i klubbens spillestil. Tydeligheden skal kunne ses i alle spillets faser, hvor vi tager initiativ og agerer proaktivt for at få kampe på vores betingelser. Fokus skal lægges på de enkelte spilleres spidskompetencer, og spillernes individuelle udvikling vil altid vægtes højere end holdets kortsigtede resultat.


Spillermodel
Vores spilleruddannelsesmodel er opdelt i seks præstationsfaktorer, som er taktik, teknik, fysik, mental robustehd, udviklingsstrategi og life skills. Alle områder er vigtige og overlapper hinanden i det daglige træningsmiljø med tydelige krav og principper:

Taktik: Spillerne skal, ud over at besidde basistekniske kompetencer og have evnen til at træffe de rigtige beslutninger, også kunne mestre vores spillestil
Teknik: Spillerne skal have evnen til teknisk at udføre den valgte beslutning
Fysik: Spillerne skal have evnen til fysisk at udføre den valgte beslutning
Mental robusthed: Spillerne skal have evnen til at håndtere pres og fejl samt kunne præstere i konkurrencesituationer med mere
Udviklingsstrategi: Spillerne skal have evnen til at reflektere, lære, evaluere med mere
Life skills: Spillerne skal have evnen til at håndtere hverdagen med alt, hvad det kan betyde


Ledelsesstil
Den daglige ledelse til træning og kamp sætter rammerne for et træningsmiljø med glæde, trivsel og anerkendende pædagogik. Udover naturligvis at skabe tekniske, taktiske og fysisk dygtige fodboldspillere, ønsker vi i Greve Fodbold at skabe mentalt robuste spillere ved at have trænere, der har forståelse for det psykiske aspekt og mødet med mentale udfordringer i et miljø, hvor der er en rød tråd gennem hvordan tingene bliver gjort.

Overordnet skal træneren formidle den rette balance mellem opmuntring og krav/udfordringer uden at miste fornemmelsen for mennesket bag fodboldspillerne. Derved ser spillerne udfordringer som sjove læringsmuligheder og skaber på den måde et bæredygtigt fundament for udvikling gennem hele fodboldlivet.

I praksis kan træneren differentiere en øvelse så (I) alle bliver udfordret på deres niveau, (II) der er få stop i øvelserne, (III) der er så lidt ventetid som muligt for spillerne, (IV) hver enkel spiller rører en bold som meget som muligt. Gerne i sammenhæng med Greve Fodbolds koncept for ledelse, som kalder vi ’minimalistisk ledelse’.

Minimalistisk ledelse er baseret på ’less is more’ begrebet, der groft sagt betyder, at ved hjælp af enkelhed og fjernelse af overflødig støj, så skabes der positiv tydelighed. Greve Fodbolds minimalistiske ledelsesstil tager udgangspunkt i, at trænerens taktiske rolle samt taletid ofte er overvurderet. I stedet for at være instruerende skal vores trænere være vejledende og rådgivende samt agere ordstyrer i spilstop, jævnfør et induktivt princip. Vi ønsker at skabe tydelige rammer i træningen, hvor den enkelte spiller har mulighed for maksimal kreativitet og samtidig arbejde ubevidst på adfærdsændring igennem baneform eller regler.

Vores ledelsesstil fastlægger de overordnede principper som (I) selvbestemmende motivation, (II)  motiverende miljø, (III) meningsfulde relationer og temadynamik og (IV) trænerens personlighed og adfærd. Ud fra disse skal den enkelte træner eksekvere ud fra.


Spillestil
Greve Fodbold har valgt en boldbesiddende spillestil i udviklingen af vores fremtidige fodboldspillere. Vi vil prioritere spillet med bold. Det betyder overordnet, at vi selv vil have bolden og derved styre kampenes forløb. Vi vil arbejde på at være spilstyrende i alle kampe på alle alderstrin, hvorfor vi prioriterer possession (fortrinsvis vertikal i modsætning til horisontal) til at være en væsentlig del af vores spil og samtidig et middel til; (I) at kunne bygge spillet op på egne vilkår fra bagerste række med fokus på fladt opspil, (II) at kunne fastholde bolden i egne rækker til det rigtige tidspunkt at gå i afslutningsspil, (III) at kunne fasholde bolden i egne rækker og derved agere offensivt såvel som defensivt, (IV) at kunne fasholde bolden i egne rækker og således tempostyre og hvile (med bolden).

På talentholdene arbejder vi efter en detaljeret spillestil for, hvordan vi ønsker at spille kampe. Spillestilen skal hjælpe vores trænere og spillere i talentafdelingen med at skabe et ensartet udtryk på tværs af alderstrinene.

Vores spillestil er værdibaseret, og der er ikke fastlagt nogen bestemt formation. Spillestilen er skrevet med udgangspunkt i en 2-4-1 formation for 8-mandsfodbold, og en 4-1-4-1 formation når modstander har bolden for 11-mandsfodbold. Sammen med den sportslige ledelse kan det efter diskussion om fordele og ulemper besluttes at bruge andre formationer. Det er dog af afgørende betydning, at vores spillestilsværdier i alle faser og situationer bliver fulgt, og at spillerrollerne samt de opgaver, der følger med udføres og ikke ændres.