Vision
VI VIL HJÆLPE ALLE BØRN OG UNGE TIL AT BLIVE EN VINDER
At være en vinder er en følelse samt en mental egenskab, der kan udvikles i vores miljø.

Vi vil derfor sikre, at alle dagligt anerkender både spillere, trænere og lederes forsøg på at dygtiggøre sig. Det skal være grobund for reflektion og en målrettet indsats mod hele tiden at blive bedre.

Vi vil have, at børn i Greve Fodbold har selvtillid og selvværd nok til at turde fejle og acceptere nederlag. Fejl og nederlag er en naturlig del af livet, som spillerne skal lære at arbejde med, så de udvikler sig og på længere sigt opnår mental robusthed. Det er en egenskab, som kan bruges i mange af livets forhold.

Vi vurderer, at mental robusthed kan gøre børn og unge til vindere – både nu og senere i livet.

Mission
VI UDVIKLER SYDKYSTENS DYGTIGSTE FODBOLDSPILLERE OG TRÆNERE
Det gør vi, hurtigere og bedre end vores konkurrenter, ved at tilbyde børn og unge en fodbolduddannelse i et holistisk miljø med brug af innovativ faglig metodik.

Kerneværdier
Alle trænere, ledere og forældre med relation til Greve Fodbold forventes at efterleve klubbens kerneværdier:

RESPEKT
– Vi er gode rollemodeller og viser altid, at ingen er over klubben, at ingen er over kollektivet.
– Vi anerkender hinandens kompetencer samt forskellighed og skaber dermed det bedste hold.

UDVIKLING
– Vi prioriterer spillernes mentale udvikling over alt andet – og udvikler derved de dygtigste spillere.
– Vi er ærlige gennem ros og konstruktiv kritik.

GLÆDE
– Vi fejrer vores succeser sammen.
– Vi prioriterer at bruge tid sammen – både på og udenfor banen.

ENGAGEMENT
– Vi er pligtopfyldende og pålidelige – både på og udenfor banen.
– Vi vil vinde og er ambitiøse i alle henseender.

Talentværdier
Det er vores overordnede ambition at styrke den enkelte spillers mentale kompetencer, så de opnår mental robusthed. En spiller, som er uddannet i Greve Fodbolds miljø, skal derfor have karaktér af at være: Passioneret, Optimistisk og Vedholdende.

PASSION
– Vi vil uddanne spillere, der elsker at spille fodbold og som udviser stærk indre motivation for at dygtiggøre sig og nå deres mål.

OPTIMISME
– Vi vil uddanne spillere, der er optimistiske og ikke betragter fejl som negative eller som stopklods for deres personlige udvikling. Spillerne skal have en tro på, at deres evner er dynamiske og kan udvikles, hvis de arbejder målrettet over længere tid.

VEDHOLDENHED
– Vi vil uddanne spillere, der forsøger at besidde en udholdenhed for en bestemt indsats til at nå et langsigtet mål – uanset, hvor megen modstand eller modgang spilleren møder.

To overordnede målsætninger
MENNESKELIG UDVIKLING
Effektmål:
Vi vil skabe en præstationskultur i et værdibaseret holistisk udviklingsmiljø med øget fokus på udviklingen af vores spilleres menneskelige karaktér.

Det sikrer vi ved kontinuerligt at videreudvikle og forbedre implementering af vores talentmodel.

SPORTSFAGLIG UDVIKLING
Effektmål: Vi vil fodboldfagligt udvikle vores spillere hurtigere og bedre ved brug af innovativ faglig metodik.

Det sikrer vi ved kontinuerligt at videreudvikle og forbedre implementering af vores talentmodel.

Resultatmål:
– Vi vil være rangeret i top 25 i DBUs licenssystem i 2026.