Greve Fodbold ønsker at have et velfungerende børnemiljø med en aldersrelateret tilgang til den enkelte spiller. Vi arbejder med en ramme for udviklingen af vores spillere, så børnene møder passende udfordringer i klubben. Vores spillerudvikling tager udgangspunkt i den enkelte spiller frem for holdet, hvilket sker i et stimulerende miljø med udgangspunkt i glæde, trivsel og anerkendende pædagogik.

Vi ønsker overordnet, at vores børnemiljø skal være kendetegnet ved:

– Alle børn føler sig set, hørt og forstået
– Et læringsrum, hvor spillerne oplever meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed
– Den individuelle udvikling kommer før resultatet
– Vi stiller åbne spørgsmål og giver konstruktiv feedback
– Træneren er rollemodel og arbejder efter en aldersrelateret metodik og tilgang
– Træningen er effektiv i forhold til træning med minimale stop og pauser
– Alle børn skal være i berøring med bolden så meget som muligt
– En pædagogisk tilgang, hvor børnenes glæde, trivsel og sammenhold er central for deres udvikling


Spiller
Vi har i Greve Fodbold defineret fire nøgleværdier som vores spillere skal opfylde til træning og kamp:

– Respekt: Vi respekterer hinanden og tænker sammenholdet højere end os selv
– Udvikling: Vi prioriterer holdets udvikling og dermed os selv
– Glæde: Vi udviser glæde og vilje ved at spille i GF med vores venner
– Engagement: Vi udviser kampånd samt løbevillighed og gør dermed alle bedre


Træner
I Greve Fodbold tror vi på, at børn lærer bedst gennem kontrolleret leg. Dette betyder, at træneren er en autoritet (ikke autoritær) og tydeligt sætter rammerne. Uden dog at glemme, at spillerne har frie muligheder for at træffe egne beslutninger, vælge forskellige løsninger og benytte sig af tillærte færdigheder i alle aktiviteter.

Vi udvikler ikke kun dygtige fodboldsspillere via klare prioriteter og et trygt miljø. Hvis spillerne skal udvikle den rette mentale indstilling på banen, så kræver det, at træneren er vidende om, hvordan indstillingen dyrkes. For at skabe kreative og selvstændige spillere skal træneren benytte sig af anerkendende pædagogik og være sig bevidst om, hvor, hvordan og i hvilke situationer den pædagogiske fremgangsmetode skal benyttes. Disse situationer strækker sig fra sportslige til sociale problemstillinger, hvilket betyder, at den anerkendende pædagogik bruges både på og udenfor banen.

I Greve Fodbold er det vigtigt, at spillerne lærer at udvise den korrekte adfærd på banen, men også udenfor banen. Derfor skal træneren agere rollemodel og sørge for, at spillerne udviser den ønskede adfærd i sammenhæng med Greve Fodbolds retningslinjer. Det vil sige, at træneren altid møder op til tiden, altid er åben og imødekommende overfor sine omgivelser samt generelt altid er et positivt og modent forbillede for spillerne.

For at sikre, at klubbens trænere besidder den fornødne viden og korrekte fokus tilbydes alle trænere deltagelse på vores interne trænerskole. Samtidig er uddannelse gennem DBU en af Greve Fodbolds store prioriteter og vil blive tilbudt til alle trænere efter at have været en del af klubben i en given tid.


Gode råd til den nye træner
– Træn altid med bold – én per spiller
– Undgå løbetræning uden bold
– Træn med få spillere i mindre grupper til spil og øvelser, så spillerne rører bolden mange gange
– Undgå kødannelser ved øvelser og skudtræning


De 10 trænerbud
Den gode børnetræner sikrer sig altid:

  1. At have udarbejdet et træningsprogram – Børnene har krav på en forberedt træner.
  2. Al træning foregår med bold – Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder.
  3. At der er én bold til rådighed per spiller – Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol.
  4. At spilleren er i centrum – Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt.
  5. At der spilles på små områder – Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
  6. At træningen foregår i mindre grupper – Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning.
  7. At sikre mange boldberøringer – Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt.
  8. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen – Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.
  9. At udvikle spilintelligens – Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. 
  10.  At der er en god stemning – Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning.