Vi vil have en minimalistisk, anerkendende tilgang til træningen, hvor børnenes glæde, trivsel og sammenhold er central for deres udvikling

– Alle børn skal føle sig set, hørt og forstået
– Vi vil have et læringsrum, hvor spillerne oplever meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed
– Vi arbejder efter en aldersrelateret tilgang med HAK-princip
– Spillernes individuelle udvikling prioriteres før holdets resultat
– Vi stiller åbne spørgsmål og giver konstruktiv feedback

Et anerkendende miljø skaber den bedste mulighed for læring. I Greve Fodbold har vi taget udgangspunkt i følgende teorier:


Aaron Antonovsky

– Dynamisk sundhedsopfattelse
– Psykisk robusthed
– Følelse-af-sammenhæng (begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed)


Hans Henrik Knoop

– Positiv psykologi – styrkebaseret pædagogik
– Trivsel – glæde, nysgerrighed, tryghed
– Teorien om ‘flow’
– Indflydelse på proces


Alex Honneth

– Anerkendende tilgang
– Respektfuld opmærksomhed


Lev Vygotsky

– Zonen for nærmeste udviklingszone
– Læring ved overførsel af kulturelt fællesskab
– Støtte fra kompetente trænere
– Differentiering – møde spilleren i øjenhøjde


For at sikre, at klubbens trænere besidder den fornødne viden og korrekte fokus tilbydes alle trænere deltagelse på vores interne trænerskole. Her vil vores udviklingsledere give eksempler på den ønskede pædagogiske tilgang. Undervisningen finder sted i undervisningslokale og/eller i praksis på banerne.

Vi har fra klubbens side fået tilknyttet en mental coach og en pædagogisk leder, som begge skal være med til at sikre videre udvikling, og at teorien fungerer i praksis.