Greve Fodbold anser forældrene som væsentlige medspillere til det daglige liv i klubben. Forældrenes opførsel har en stor indflydelse på børnemiljøet, herunder børnenes oplevelser og succeskriterier for deltagelse. Husk derfor venligst, at Greve Fodbold eksisterer for vores spillere. Vi vil altid prioritere alle børnenes udvikling højere end nogle af forældrenes individuelle behov.


Forældreadfærd til kampe

Forældrene skal huske på, at træneren er ansvarlig for træning og kamp, herunder spilletid i den enkelte kamp. Der vil oftest være en plan for børnenes fokus i den enkelte kamp. Forældrene kender som regel ikke trænerens fokus til den enkelte kamp, som sjældent er at vinde for enhver pris. Forældre skal derfor lade trænere og spillere have fokus på kampen uden at forsøge at blande sig og bedes derfor også om at tage opstilling på sidelinjen modsat trænerne, så trænere og spillere kan arbejde i ro og fred.


De 10 forældrebud
Forældrebud 1
Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det

Forældrebud 2
Giv opmuntring til alle spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn

Forældrebud 3
Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik

Forældrebud 4
Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen

Forældrebud 5
Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser

Forældrebud 6
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke

Forældrebud 7
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet

Forældrebud 8
Sørg for korrekt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

Forældrebud 9
Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end velvilje og engagement

Forældrebud 10
Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!


Konflikthåndtering
Hvis der opstår konflikter klub/træner og forældre imellem afholdes der et håndteringsmøde med møde-deltagelse af to forældrerepræsentanter og to klubrepræsentanter. I samråd aftales en løsningsmodel.