Referat fra Generalforsamling GF

Onsdag 23. marts 2022

Lidt over 20 personer deltog i GIC, inkl. bestyrelsen:
Brian Lemmeke – Formand
Kenneth Kretschmer Petersen
Steen Jepsen
Jari Bo Leander
Henrik Gøthler
Christian Schønnemann
(Karina Lynder udtrådte af bestyrelsen 30/12 2021 og var ikke til stede)

Valg af dirigent
– Anton er enstemmigt valgt.

Formandens beretning v. Brian Lemmeke
– Velkommen til Generalforsamling 2022

Denne bestyrelse har nu været i gang i 2 år. Og det andet år har ikke været uden udfordringer.

Vi har nok engang været udsat for nedlukning af samfund, men vi har ikke været udfordret som i 2020. Covid har selvfølgelig udfordret os på træner-siden i forhold til aflyste træningspas grundet at mange dygtige spillere og trænere har været syge i løbet af året – det har ikke skabt de bedste trænings betingelser.

Sidste i år fik vi ansat Jari Leander som daglig leder i Greve fodbold. Dette har betydet positive ændringer på rigtig mange områder.

I forhold til bestyrelsesarbejdet er vi gået fra 10 til 4 møder om året. Det er selvfølgelig en stor ændring men en positiv en af slagsen. Vi prøver stadig at finde, hvilke roller vi har som medlemmer i bestyrelsen og vi er godt på vej.

Det er bestyrelsens opgave at sikre en god og sund klub – både økonomisk og fodboldfagligt. Vi skal sikre, at vi er en klub, som i en sund holdbar udvikling på alle områder.

Der er ingen ændring i forhold til vores vision, mission, strategi etc. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve disse.

Greve Fodbolds vision er:
VI VIL HJÆLPE ALLE BØRN OG UNGE TIL AT BLIVE EN VINDER

Det vil vi gøre ved at hjælpe vores spillere til at realisere deres optimale sportslige og menneskelige potentiale – og derved forbedre deres mulighed for succes i livet.

I hverdagen arbejder alle i klubben, trænere holdleder og administrationen på vores mission, der er at: UDVIKLE SYDKYSTENS DYGTIGSTE FODBOLDSPILLERE

Det gør vi ved; hurtigere og bedre end vores konkurrenter, at tilbyde børn og unge en fodbolduddannelse i et holistisk miljø med brug af innovativ faglig metodik.

Vores ambition er, at:
VI VIL UDVIKLE MENTAL ROBUSTHED HOS ALLE

Det gør vi ved at sikre ekstraordinær fokus på det mentale aspekt både på og udenfor banen. Overfor vores trænere og ledere vil vi også kræve brug af pædagogisk anerkendende læringstilgange samt kræve fokus på at sikre et miljø med psykologisk tryghed, trivsel og glæde før alt andet.

Klubbens kerneværdier er:
RESPEKT
Vi prioriterer mennesket først samt er en synlig og bidragende del af lokalsamfundet.

UDVIKLING
Vi prioriterer den mentale udvikling over alt andet.

GLÆDE
Vi prioriterer sammenhold og relationer.

ENGAGEMENT
Vi er proaktive og sætter handling bag ord.

Vores talentværdier (der også er vores spillestilsværdier) er:
PASSION
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der elsker at spille fodbold og som udviser stærk motivation for at dygtiggøre sig og nå deres mål.

OPTIMISME
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der er optimistiske og ikke betragter fejl som negative eller som stopklods for personlig udvikling – men som opfatter evner som dynamiske og tror på, at de kan udvikles gennem øvelse og vedholdenhed.

VEDHOLDENHED
Vi bruger kun ekstraordinære ressourcer på at uddanne spillere, der forsøger at besidde en udholdenhed for en bestemt indsats til at nå et bestemt mål – uanset, hvor megen modstand eller modgang spilleren møder.

Foruden en masse delmål, så har Greve Fodbold to overordnede målsætninger:
MENNESKELIG UDVIKLING
Procesmål: Vi vil skabe en præstationskultur i et værdibaseret holistisk udviklingsmiljø med øget fokus på udviklingen af vores spilleres menneskelige karaktér

Resultatmål: Vi vil være rangeret i top 25 i DBUs licenssystem i 2025 med kontinuerlig progression og efterfølgende opnå en plads i top 10 på klubbens 100 års fødselsdag i 2035

SPORTSFAGLIG UDVIKLING
Procesmål: Vi vil fodboldfagligt udvikle vores spillere hurtigere og bedre ved brug af innovativ faglig metodik

Resultatmål: Vi vil udvikle vores egne divisionsspillere, som skal være medvirkende til kontinuerligt at skabe bedre resultater og spille GF 1. Senior højere op i rækkerne med et 3. divisionshold senest i 2023 og en stabilisering i 2025

Vores overordnede strategi til at opnå vores mål er, at vi dagligt arbejder mod at:
1. Styrke udvikling af organisation og miljø
2. Styrke udvikling af trænere og specialister
3. Styrke udvikling af individuel karaktér
4. Styrke udvikling af individuel sportsfaglighed
5. Styrke udvikling af kollektiv
6. Styrke udvikling af aktiviteter og oplevelser

Alt ovenstående som er nævnt er ligeledes tilknyttet vores DBU licens og jeg kan sige; I forhold til vores målsætninger er vi godt på vej … vi fik en halv stjerne mere i foråret sidste år, og gik dermed fra 1 stjerne til 1,5 stjerne. Vi er nu nummer 33 på drengesiden blandt mere end 1600 fodboldklubber i DK.

I år har vi søgt om 2 stjerner i DBU-licens systemet, og vi venter spændt på resultatet som kommer i maj. På pigesiden gik det ikke som håbet. Vi søgte i 2021 om een stjerne, men fik desværre ikke tildelt nogen. Vi har dog ikke opgivet og søger igen i år om een stjerne.

Vi havde en nedgang i medlemsantallet i 2020 (1646) men vi fik det rettet op i 2021 (1823). Vi er dermed umiddelbart stadig Sjællands største fodboldklub og muligvis Danmarks sjette største klub, som i 2020.

I foråret 2021 havde vi en kamp for at få vores sædvanlige kunststof bane tider I Hundige. Desværre fik vi ikke som tidligere, tider mandag til torsdag, hvilket har betydet en ekstra belastning på vores egne kunstbaner i GIC i vinterhalvåret.

Vi træner hverdag i tidsrummet fra 16:00 og sidste hold starter 20.30. Vi har delt vores 2 kunststof baner op i samlet 8 baner. Det siger sig selv det er en udfordring når man er i gennemsnittet er 20 på et hold (= 80 på en 11 mandsbane som højst er beregnet til 22).

Bestyrelsen vil arbejde hårdt på at få en tredje kunststofbane, så den gode tone mellem klubberne kan genetableres. Det er jo ikke uden sværdslag, når mange klubber skal kæmpe om alt for få vinterbaner. Vi i Greve fodbold ønsker det gode samarbejde, det hersker der ingen tvivl om!

Manglende vinterbaner betød også, at vi måtte lukke for tilgangen af nye medlemmer i efteråret. Ved udgangen af 2021 havde vi ca. 100 på venteliste. Vi er meget kede af ikke at kunne tilbyde disse mulige medlemmer et fodboldtilbud hos os. Det vi hører fra forældrene til disse mulige medlemmer, er de finde vores fodbold faglige tilbud meget interessant.

I foråret fik vi også startet børn til bold. Det er altid en fornøjelse at se disse årgange. Vi håber, at vi kan blive ved med at have tilbud til alle børn.

Vi oplever mange forældre på disse årgange, der træder til og bliver fodbold frivillige, stor tak for det!

Og når jeg nu er ved det. Så vil jeg gerne sige tusinde tak til alle frivillige i og omkring Greve Fodbold. I er med til at gøre en kæmpe forskel, for os alle, men specielt for kommunens børn og unge. Det arbejde, som I udfører er med til blandt andet at skabe en bedre og tryg kommune for os alle.

Vi har med stor succes afholdt tre fodboldskoler – i sommer var vi oppe på mere end 220 deltagere, som deltog på vores tilbagevendende fodboldskole i starten af sommerferien.

Vi har også med stor succes afholdt spillerfesten op til kommunevalget, og jeg husker vores borgmester nævnte en 3 kunststofbane, uden dog at love noget.

Vi har afholdt C1 træner uddannelse i eget regi og en del trænere har også modtaget C2, C3, B1 og B2 uddannelse. Dygtige trænere er med til at udvikle, og der var rigtig mange årgange som udviklede sig positivt – det gælder både på herre og dame siden. En del hold vandt også den række de spillede i og enkelte hold blev pokal/sjællandsmestre. Ingen nævnt ingen glemt

Herre senior med Anton Moestrup som spydspids har under svære forhold klaret sig overordentligt godt. Ved vinterpausen lå vi nummer to lige under oprykningsstregen.

Vi har ikke planlagt at rykke op i 3. division nu, og der er ikke noget pres fra bestyrelsen til oprykning i år. Sker det alligevel, tager vi dog gerne imod en oprykning. 😊 Holdets næste kamp er på lørdag kl. 13 mod BK Avarta.

Jeg kan også oplyse om, at håndværkerne nu går i gang med at bygge vores nye klubhus og renovere omklædningsrum. Klubhuset bliver placeret mellem omklædningsfaciliteterne og IFK (Glasbygningen) her får vi cirka ekstra 200 kvm.

Byggeriet vil ifølge planen være færdigt i sommeren 2023. Og jeg vil bede alle om at have tålmodighed i byggeprocessen. Faktisk vil jeg allerede gerne undskylde for det byggerod som altid opstår i sådanne en proces. Samtidig vil jeg også opfordre til at I kontakter Jari eller undertegnede, hvis i oplever uhensigtsmæssige ting i forhold til byggeriet.

Tak til Jari og hans team for det store stykke arbejde som I har udført i løbet af 2021. Transitionen fra en arbejdende bestyrelse til en daglig leder med en administration har været en stor opgave, væsentligt større end vi havde troet, men grundet jeres arbejde ser vi ind i en god periode, med styr på foreningen og foreningens økonomi.

Overordnet er vi en klub i en god og holdbar fremgang med fokus på børn og unge.

På bestyrelsens vegne – tak til jer, der er mødt op til denne generalforsamling.

Tak fordi i lyttede med.”

– Ingen kommentarer til formandens beretning.

Fremlæggelse af revideret årsregnskab
– Ingen kommentarer og derfor godkendt.

Behandling af indkomne forslag
– Bestyrelsen modtog et forslag til at rekruttere ’ungtrænere’ med ønsket om forhøjet godtgørelse til ’ungtrænere’ på klubbens breddehold. Forslaget giver to eksempler på tiltag, som kan benyttes; 1. Forøget kontingent (eks. kr. 200 halvårligt til medlemmer/forældre, der ønsker ’ungtrænere’ på deres hold), 2. Mulighed for at forældre til spillere på et hold med ’ungtrænere’ specifikt kan sponsorere en ’ungtræner’ og dermed bidrage med forhøjet godtgørelse.

Bestyrelsesformanden bakkede ligesom resten af bestyrelsen op omkring forslagets formål men måtte understrege, at der aldrig må betales med ’sorte penge’ men at al aflønning skal ske gennem ’klubben’.

Det blev også nævnt, at der allerede er igangsat et initiativ via aktivitetsudvalget til at skaffe ’ungtrænere’ samt at klubben netop har ansøgt Greve Kommune om tilskud til et pilotprojekt med samme formål.

Det blev besluttet, at der ville blive nedsat et udvalg med bestyrelsesmedlem Steen Jepsen som formand med det ene formål at se på og fremadrettet forbedrer mulighederne for at rekruttere ’ungtrænere’.

Forlæggelse af Budget 2022
– Ingen kommentarer og derfor godkendt.

Valg til bestyrelsen
– Bestyrelsesmedlemmer Christian Schønnemann, Karina Lynder (udtrådt 30.12.2021) og Steen Jepsen er på valg.

Christian Schønnemann og Steen Jepsen genopstiller. I stedet for Karina Lynder stiller Dorthe Bøgh Madsen op. Alle er valgt.

Suppleanter: Feras Louis og Mark Olsen er valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

Valg af revisor
– Global Revision ved Eddie Holstebro blev valgt som klubbens revisor for 2022 og 2023, såfremt Global Revision kan forestå arbejdet med de betingelser som bestyrelsen sætter.

Eventuelt
– Ingen kommentarer.

Følg Greve Fodbold