Greve Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 22. marts 2023, kl. 19.00 i Greve Idrætscenter – 2 sal.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer eller formanden fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  – Formand, ulige år
  – Kasserer, lige år
  – To menige medlemmer, lige år, valg gælder for 2 år
  – Tre menige medlemmer, ulige år, valg gælder for 2 år
  – 1. – 2. -suppleant, hvert år, valg gælder for 1 år
 7. Valg af revisor, lige år, valg gælder for 2 år
 8. Eventuelt

I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Deltagelse er for alle klubbens medlemmer og skal foregå i henhold til klubbens vedtægter § 13.

Send derfor venligst besked om deltagelse minimum fem dage forinden på grevefodbold@grevefodbold.dk, således at der kan foretages nødvendige foranstaltninger.

Vel mødt
Bestyrelsen

Vedlagt er regnskab for 2022.

Følg Greve Fodbold