Trods en december i julens tegn, så er der blevet arbejdet på at optimere klubbens udviklingsmiljø. Vi er derfor glade for at kunne melde ud, at vi har styrket organisationen med nye sportslige ansættelser i ledende roller samtidig med at vi har udvidet eksisterende administrative roller.

Der er blevet oprettet en ny stilling som børnechef for U3-U12, som Mads Hammersholt Dunker er blevet ansat i per 1. januar.

Klub- og akademichef Jari Bo Leander glæder sig over ansættelsen:

–  Mads er både et behageligt menneske samt en dygtig pædagogisk og fodboldfaglig profil, som vi skal være glade for at kunne tilknytte i en fuldtidsstilling. Han kommer med værdifuld erfaring fra børnefodbold i Brøndby IF og B93, som han aktivt kan bruge, når miljøet i Greve skal løftes til et endnu højere niveau i både bredde- og talentafdelingen.

Mads udtaler selv:

–  Jeg ser frem til at blive en del af en stor fodboldklub, med et højt antal af medlemmer. Jeg har valgt at tage imod stillingen som ’Børnechef’ i Greve Fodbold, fordi klubbens store ambitioner for børnefodbolden går ’hånd i hånd’ med mine egne personlige ambitioner. Børnefodbolden i Greve har et sundt fundament, der kan bygges videre på, og det bliver min opgave at give fundamentet et yderligere løft i en positiv retning.

Målsætningen er at udvikle det bedste børnemiljø i Danmark syd for København. Dette fremtidige børnemiljø skal være kendetegnet ved en høj faglighed hos både trænere og ledere, hvor værdierne passion, optimisme, selvledelse og vedholdenhed tydeligt kommer til udtryk på og udenfor banerne.

Derudover har alle børn naturligvis ret til god fodboldtræning. Denne gode fodboldtræning skabes i et trygt holistisk miljø, hvor børnene inspireres til at udvikle både deres sociale kompetencer og fodbold kompetencer.

Jeg ser frem til at møde alle medlemmerne, både drenge og piger samt deres forældre og klubbens frivillige, slutter Mads.

I dagligdagen vil Mads have ansvaret for klubbens to eksisterende børneudviklingstrænere, hvor Andrias Davidsen overtager de daglige opgaver for U3-U8 imens Nicolai Noe fortsætter med at have fokus på U10-U12 bredde samtidig med, at han udfører andre opgaver i talentafdelingen.

Mads vil sammen med de to børneudviklingstrænere blandt andet være inde over følgende ansvarsområder:

– Supervision/sparring, uddannelse og evaluering af U6-U12 trænere
– Ansvarlig for rekruttering af trænere/frivillige
– Løbende overværelse af træning og kampe for at sikre, at træningsniveau lever op til klubbens forventninger og målsætninger
– Ansvarlig for at facilitere ’deliberate play’ tilbud før formel træning
– Deltagelse i forældremøder efter aftale samt være ansvarlig for to årlige trænermøder
– Koordinering af uddannelsesforløb for trænere og frivillige
– Langsigtet udvikling af klubbens børnemiljø herunder opstilling, opfølgning og evaluering af operationelle mål og indsatsområder
– Ansvarlig for vidensdeling og eventuel sparring med FCK
– Ansvarlig for månedlig kommunikation til medlemmer, forældre og frivillige
– Etc.

Tag godt imod Mads. Han kan dagligt kontaktes på mads@grevefodbold.dk men skal naturligvis lige bruge den første måneds tid på at lære klub og folk at kende.

Der er også blevet oprettet en ny stilling som Ungdomsbreddechef for U13-U19, som Shahid Mahmood Hussain (kaldet Shaggy til daglig) stille og roligt påbegyndte i slutningen af 2023.

Jari Bo Leander glæder sig over tilgangen af Shaggy og ikke mindst det øgede fokus på ungdoms breddeafdelingen.

– Vi har ønsket at øge fokus på ungdomsholdene, der som de eneste i klubben ikke har haft en udviklingsansvarlig inde over den daglige træning og generelle udvikling af spillerne. Her kommer Shaggy med flere års erfaring som træner, og ikke mindst hans smittende entusiasme og engagement vil helt sikkert løfte det daglige træningsmiljø.

Kernen til et bedre udviklingsmiljø ligger i balancen mellem den seriøse fodboldfaglige uddannelse af den enkelte spiller, og så det afslappede sociale træningsmiljø med tryghed, trivsel, glæde og nogle gange fest – afhængigt af alderen. Begge dele både kan og skal være allestedsnærværende i Greve Fodbold.

På ungdomsholdene er der spillere, som stadigvæk har ambitioner om at dygtiggøre sig og derved gøre sig gældende til en plads på et talenthold – og det skal de have muligheden for. På især de ældre årgange har vi dog også spillere, som ’blot’ ønsker at spille fodbold på et sjovt og legende plan uden, at de nødvendigvis har ønsker om at udvikle deres kompetencer yderligere – og dem er der naturligvis også plads til.

Shaggy vil blandt andet være inde over følgende ansvarsområder:

– Ansvarlig for udvikling og implementering af GF Breddemodel U13-U19
– Ugentlig supervision/sparring, uddannelse og evaluering af trænere/frivillige
– Ansvarlig for rekruttering af trænere/frivillige
– Løbende overværelse af træning og kampe for at sikre, at træningsniveau lever op til klubbens forventninger og målsætninger
– Deltagelse i forældremøder efter aftale samt være ansvarlig for to årlige trænermøder
– Koordinering af uddannelsesforløb for trænere og frivillige
– Koordinering af administrative og praktiske forhold med og for trænere inklusive kontakt til klubadministrator og klubkoordinator
– Langsigtet udvikling af klubbens ungdomsmiljø herunder opstilling, opfølgning og evaluering af operationelle mål og indsatsområder
– Ansvarlig for månedlig kommunikation til medlemmer, forældre og frivillige
– Etc.

Tag ligeledes godt imod Shaggy, hvis det ikke allerede er sket. Han kan dagligt træffes på shahid@grevefodbold.dk

Ud over vores to nævnte nyansættelser, så har klubadministrator Christina Cassone fået udvidet sin rolle i klubben, således at hun i dagligdagen nu også har fået personaleansvar for klubkoordinator Helene Vølkers og turneringsansvarlig Kim Schmidt Petersen. Christina vil nu være inde over følgende ansvarsområder:

– Medlems- og holdadministration i systemet DBU Kluboffice inklusive sikring af korrekte data og årlige ’rykninger’ af hold
– Medlemsregistrering (tilgang og afgang af spillere) samt hurtig indmeldelse af børn på ventelisten, når der er plads
– Registrering af hold og flytning af trænere/spillere samt sikre forbindelse til Kampklar
– Indhentelse og flytning af spillercertifikater samt indhentelse af børneattester
– Ansvarlig for booking af baner, haller og lokaler samt fordeling af klubbens baner og andre spillesteder
– Besvarelse af mails sendt til klubbens overordnede mailadresser
– Kontingentopkrævning samt opfølgning
– Kontakt og koordinering med BROEN
– Opstart af Børn til Bold sammen med Børnechef
– Ansvarlig for opstart og afholdelse at tilbagevendende klubaktiviteter samt koordinering før, under og efter
– Eventuel rekruttering af klubkoordinator med tøj- og materialeansvar, turneringsansvarlig og bookingansvarlig

Som klubkoordinator har Helene Vølkers også fået udvidet sin rolle. Helene vil nu være inde over følgende ansvarsområder:

– Ansvarlig for ugentlig udlevering samt håndtering af tøj, bolde og materialer til ansatte og frivillige inklusive håndhævelse af retningslinjer og sanktioner
– Ansvarlig for løbende kontakt til Unisport og hold, der ønsker at få holdsæt sponsoreret
– Praktisk ansvarlig for pige ungdom U13-U18 samt ugentligt kontaktled til klubchef, klubadministrator og ungdomsbreddechef vedr. eventuelle udfordringer
– Afholdelse af to årlige forældremøder for U13-U18 pige ungdom i december og juni inklusive potentiel rekruttering af frivillige trænere
– Ansvarlig for omklædningsrum og lagerlokalers ordentlige tilstand og funktionalitet i kælderen inklusive kontakt til GIC forbundet med samme
– Praktiske forhold forbundet med U13-U19 Talent inklusive ugentlig kontakt til cheftrænere
– Medansvarlig for opstart og afholdelse at tilbagevendende klubaktiviteter samt koordinering før, under og efter
– Deltagelse samt planlægning og evaluering af årets fodboldskole inklusive håndtering af materialer, bolde og tøj før, under og efter fodboldskolen
– Etc.

Tag naturligvis også godt imod Christina og Helene, hvis I mod forventning ikke kender dem i forvejen. Christina kan dagligt træffes på christina@grevefodbold.dk. Helene kan dagligt træffes på helene@grevefodbold.dk.

Følg Greve Fodbold