Så er kontingentet for 2. halvår af 2020 (1/7 – 31/12)  sendt ud. Indbetalingskort vil blive modtaget med posten indenfor den næste uge eller allerede fremgå af betalingsservice-oversigt for september, hvis du er tilmeldt dette.

Husk at indbetale kontingentet rettidigt (8. september 2020) for at være spille-berettiget i efterårs sæsonen.

Kontingentet er sendt til den adresse, vi har registreret i vores medlemssystem, og det er dit ansvar at informere klubben omkring ændringer, da opdateringer i Holdsport eller adresseflytninger i folkeregisteret ikke automatisk kommer til klubben.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig betalingsservice og bruge FIK nr. på indbetalingskortet, da dette vil lette arbejdet med bogføring af betalingen betydeligt.

Hvis du vælger at overføre pengene til klubbens konto, uden brug af numrene fra indbetalingskortet, så husk at skrive medlems nummer og det fulde navn i tekst til modtager, så vi ved, hvem pengene kommer fra.

Der henvises i øvrigt til klubbens hjemmeside med hensyn til kontingent satserne for de enkelte hold/afdelinger.

Ved manglende rettidig betaling af kontingent, vil du umiddelbart efter betalingsfristen blive spærret for deltagelse i kampe og træning uden forudgående rykker.

Alle personer i restance for foråret er blevet udmeldt af klubben med blokeret spiller-certifikat og modtager derfor ikke et indbetalingskort for efteråret.

Følg Greve Fodbold