GF Talent Drenge har netop afsluttet et længerevarende forløb med psykologistuderende Asta Riis.

Asta har været i praktik siden starten af februar og har to gange ugentligt observeret samt superviseret både trænere og spillere i afdelingen.

Hun har blandt andet arbejdet på en sammenligning af træningsmiljø i GF og FCK for U10 årgangen. Her har fokus været på trænernes pædagogiske ledelsesstil og spillernes læringsparathed i den daglige træning.

Ellers har Asta primært koncentreret sig om U14 og U15 holdene i GF med fokus på Greve Fodbolds overordnede ambition om at udvikle mental robusthed hos alle vores spillere.

Ud over den løbende supervison af trænere og spillere, så har der også været afholdt workshops for spillerne med gruppearbejde samt refleksionsopgaver.

Asta har ligeledes afholdt robusthedssamtaler med fokus på kamp- eller træningssituationer i forbindelse med ‘at komme tilbage efter øjeblikkelig oplevet modgang’ eller ‘at stå modgang igennem mens den opleves’.

Overordnet opgavetildeling og ugentlige supervision er sket i samarbejde med mental træner Brian Jensen. Han har haft den styrende rolle, således at det ugentlige arbejde foregik i tydelig  sammenhæng med klubbens udviklingsfilosofi og træningsmetodik – samt naturligvis også etiske retningslinjer for generel psykologisk praksis.

Praktikken er færdiggjort med afsluttende personlige anbefalinger til trænerne samt en 18 siders observationsrapport om miljøet i Greve.

Heldigvis er Astas konklusion, at den mentale sundhed har det godt i Greve. Kulturen bærer præg af, at trænere og ledere har et specifikt ønske om at tilbyde et miljø med tryghed, trivsel og glæde.

Fra klubbens side skal der lyde en stor tak tak til Asta samt et held og lykke med færdiggørelsen af studiet.

I GF Talent Drenge ser vi frem til august måned, hvor den næste psykologistuderende begynder i praktik.

Følg Greve Fodbold