Intern trænerskole for alle trænere i GF Ungdom onsdag den 13. november og 27. november. Begge dage kl. 19:30 på 2. sal i Hallen.

I Greve Fodbold vil gerne sikre, at vores trænere kontinuerligt har mulighed for at udvikle deres fodboldfaglige kompetencer. Derfor tilbydes alle trænere på både drenge- og pigesiden deltagelse på klubbens interne trænerskole.

Det vil være Head of Coaching Anton Moestrup Rasmussen, der står for undervisningen, som begge dage varer cirka 1,5 time. Vi håber, at så mange trænere som muligt møder op til det teoretiske forlæg. Efterfølgende kan alle trænere aftale tidspunkt for undervisning i praksis på banerne.

Indhold:
– Hvad kendetegner klubbens udviklingsfilosofi
– Hvordan vil vi gerne spille fodbold i GF
– Hvordan skaber vi fremtidens GF-spiller
– Hvilken sportslig tilgang og ledelsesstil ser vi gerne hos klubbens trænere
– Hvordan skaber vi den bedst mulige daglige træning
– Hvordan kommunikerer vi bedst muligt

Følg Greve Fodbold