I bestræbelserne på at udvikle drenge- og pigespillere tilbyder Greve Fodbold også fremadrettet et ekstra træningstilbud for alle U7-U12 spillere. En gang ugentligt har alle børn uanset niveau mulighed for at dygtiggøre sig i et miljø med glæde, trivsel og engagerede trænere.

Talentskolens første tiltag, specifiktræning, startede op i midten af marts, hvor vi prøvede konceptet af, evaluerede og rettede til. I det nye år vil vi fortsætte den individuelle træningstilgang men i bekendelse af, at det har været svært at matche alle spillere, så vil vi henvende os til de enkelte hold i klubben.

I løbet af januar måned vil Daniel Ghorbany, ansvarlig for specifiktræningen, henvende sig til alle relevante hold og forklare nærmere. Vi leder samtidig også efter trænere, der har lyst til at hjælpe en enkelt gang ugentlig, så vi forhåbentlig kan tilbyde specifiktræningen til så mange som mulig.

Vores trænere vil blive økonomisk aflønnet for specifiktræningen. Det betyder, at der kræves halvårlig tilmelding samt betaling for at kunne deltage.

Følg Greve Fodbold