I et nyligt interview med Greve Fodbolds bestyrelsesformand Brian Lemmeke nævner han, at klubben er i gang med at starte en driftsorganisation op. Han fortæller også, at han har ansat dig, Jari Leander, som daglig leder og overordnet sportslig ansvarlig.
Kan du fortælle lidt om det?
“Formålet med den nye driftsorganisation er at fjerne driftsopgaverne fra bestyrelsen, således at bestyrelsen primært koncentrerer sig om at skaffe penge og indflydelse til gavn for Greve Fodbold.
Det kommer naturligvis ikke til at ske fra den ene dag til den anden, da størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne stadigvæk har driftsopgaver i klubben. Men jeg tror personligt, at det er den rette model at forfølge, og jeg har stor tiltro til at forandringen vil gavne klubben på længere sigt.”
Hvad vil det betyde i praksis?
“I praksis betyder det, at min overordnede opgave som daglig leder vil være at implementere den strategi, som er bestemt af bestyrelsen. Umiddelbart er det ikke anderledes end hvad jeg har gjort i ungdomsafdelingen de forgående år.
Det nye er, at jeg har takket ja til en deltidsstilling med ansvaret for at implementere den ønskede strategi i hele klubben. Det betyder, at vi fremadrettet vil have større fokus på, at klubbens vision og værdier lever i alle afdelinger, og at der går en rød (eller vi kalder det en blå) tråd gennem hele klubben.
Frem til sommerferien vil forskellen ikke være speciel mærkbar. Greve Fodbold er allerede nu en velfungerende klub på de fleste parametre. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan eller skal gøres bedre. Vi skal i hvert fald hver eneste dag arbejde mod at forbedre forholdene for de børn og unge mennesker, der vælger at spille fodbold i GF.
Indenfor de næste par måneder vil jeg gerne etablere nogle beslutningsudvalg og i løbet af efteråret også genstarte dialogmøderne. Så kan alle medlemmer og frivillige få muligheden for at komme med forslag til hvilke prioriteter, vi skal arbejde efter i dagligdagen. Udvalgene vil blive præsenteret indenfor kort tid. I alle udvalg på nær sportsudvalget vil medlemmer og frivillige, uanset afdeling eller erfaring, blive tilbudt muligheden for at hjælpe til og dermed også muligheden for at få større indflydelse på klubbens udvikling.”
Du nævner, at vi har en velfungerende klub. Hvad mener du med det?
“Jeg mener, at hvis vi sammenligner Greve Fodbold med mange andre klubber, så kan vi tilbyde vores medlemmer en fodbolduddannelse fra barn til voksen på et ganske højt niveau. Det er selvfølgelig nemt at sige. Men efter, at vi fik en DBU Klublicens sidste år, så kan vi dokumentere, at vi på nuværende tidspunkt er rangeret som nr. 37 ud af cirka 2.000 danske fodboldklubber.
Vores målsætning er, at vi i 2025 vil være rangeret som nr. 25, og at vi på klubbens 100 års fødselsdag i 2035 vil have et af de ti bedste udviklingsmiljøer i landet. Det vil sikkert lyde som utopi for de fleste, men vi ser ingen grund til ikke at være ambitiøse. RB Leipzig lå eksempelvis i den femtebedste tyske liga for ti år siden og nu er de med i Champions League for tredje gang, så nogle gange kan det godt betale sig at drømme.
Men det betyder overordnet også, at vi på nuværende tidspunkt har en velfungerende fodboldklub. Hvis vi tænker i forbedringer, så skal vi først og fremmest begynde at tænke på at tilrette og ændre nogle ting på det lavpraktiske plan.
Vi skal blandt andet have udarbejdet nogle tydeligere retningslinjer og procedurer for nogle af de mange praktiske forhold i klubben. I løbet af de to sidste år er der for eksempel smidt bolde væk for næsten 80.000 kroner. Det er et voldsomt beløb, og da vi ikke regner med, at klubbens frivillige trænere hverken stjæler bolde eller spillerne sparker dem væk med vilje, så må vi kigge indad og få udarbejdet en bedre procedure for lån af materialer.
Vi skal også sikre, at alle børn får tilbudt de samme ressourcer uanset om de er drenge eller piger. Lige nu er der et skel mellem drenge- og pigeafdelingen. Det skel skal fjernes, så Greve Fodbold både fremstår og opleves som én samlet klub.
Ovenpå på det sidste års tid med corona, så er der helt sikkert også nogle spørgsmål som der ønskes svar på. Med start fra næste uge, så vil jeg sammen med de segmentsansvarlige begynde at afholde møder med de forskellige årgange i klubben. Her vil vi ikke bruge så meget tid på at præsentere fremtidige planer, men blot lytte til ønsker og forsøge at svare på spørgsmål om det ene eller andet.”
Hvordan vil din personlige rolle være i dagligdagen?
“Den vil ikke ændre sig meget. Som allerede sagt, så vil jeg have det overordnet ansvar for, at Greve Fodbold bevæger sig i en kontinuerlig positiv retning. Det vil jeg i dagligdagen gøre sammen med en administration af personer som de fleste kender i forvejen. De vil blive præsenteret i løbet af den næste uges tid, og der vil også blive præsenteret en breddechef, som skal koncentrere sig om at varetage breddens interesser.
Men vi må huske på, at GF er en fodboldklub og ikke en produktionsvirksomhed. Vi arbejder med mennesker, der som frivillige gerne vil gøre en forskel for andre. Vi kan ikke aflønne disse frivillige som en virksomhed kan, og vi kan ikke kræve de samme ydelser som en virksomhed kan.
Min opgave vil fortsat være at minde alle om, at klubbens overordnede fokus er at forbedre dagligdagen for børnene. Det er børnene frem til de bliver voksne, som er klubbens primære målgruppe. Det skal jeg så sikre ved at have de rette personer tilknyttet organisationen og samtidig sikre, at alle frivillige arbejder på at udvikle fodboldspillere i et anerkendende miljø med tryghed, trivsel og glæde.
Det er helt sikkert, at man kan møde mig på banerne i løbet af en vilkårlig uge. Enten for at hjælpe til i praksis, men nok mere sandsynligt for at supervisere træning og kamp. Det vil jeg gøre enten alene eller sammen med nogle af de segmentsansvarlige ansatte.
Men da jeg overordnet vil have ansvaret for klubbens daglige drifts organisation, for udvikling af klubbens sportslige retning, for ansættelser, for at søge tilskud, for samarbejdsaftaler, for kontakt til DBU og så videre. Så vil der være møder og opgaver, der kun kan udføres på et kontor, så der vil jeg også tilbringe en del tid. Her vil alle i klubben også have mulighed for at mødes med mig. De skal blot kontakte mig per mail eller telefon, så aftaler vi et møde, hvor jeg kan lytte til bekymringer, brok eller hvad det nu kan være.”
Kan du til slut fortælle lidt om dig selv?
“Naturligvis. Jeg bor i Greve og har været gift med Anette i mere end 20 år. Jeg har en pige og en dreng på henholdsvis 22 og 18 år, der begge har gået på Mosede Skole. Jeg har det meste af mit voksne liv arbejdet med design og kommunikation på blandt andet reklamebureau og har også haft egen virksomhed. I december 2017 fik jeg en alvorlig hjernerystelse, hvilket betød, at jeg nærmest fra den ene dag til den anden blev nødt til at lægge mit liv om.
På det sportslige plan, så har jeg spillet fodbold i cirka 40 år – som ungdoms- og seniorspiller på et ok elitært niveau. Jeg har derfor også været forbi seks klubber som primært spiller men også som træner og har dermed også fået et godt indblik i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i andre klubber.
I Greve Fodbold startede jeg i 2008 som træner for min søns hold, da han begyndte til fodbold. Jeg var træner indtil det ikke var muligt mere og har siden som frivillig igangsat flere faglige tiltag samt hjulpet til med at bygge klubbens overordnede sportslige model op.”
Følg Greve Fodbold