Orientering fra GICs Brugerråd:
Fra 1. maj skal man som bilejer være opmærksom på, at vil det koste en bøde, hvis man parkerer i en såkaldt skillerabat.
En skillerabat er karakteriseret ved, at den adskiller to forskellige færdselsarter. Det kan være en kørebane med biler, der er adskilt fra en cykelsti eller et fortov, så reglen må efter min bedste overbevisning være gældende for græsarealer mellem kørebane og cykelsti på Lillevangsvej.
Reglen gælder kun inden for bygrænser. Det vil sige, at så snart man krydser bygrænsen på vej ud af byen, så vil det fortsat være lovligt, at parkere i en skillerabat.
Det vil koste 510 kroner, hvis man ikke overholder den nye parkeringsregel, så i jeres medlemmers interesse bedes i videreformidle budskabet.
Reglerne er mere komplicerede end ovenstående referat. Hvis du vil vide mere henvises til: Undgå parkeringsbøde: Denne rabat bliver forbudt i byerne 1. maj (berlingske.dk)
For yderligere spørgsmål eller uddybelse, kontakt GIC.
Følg Greve Fodbold