Kære alle sammen

Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak for endnu et år i fodboldens tegn. Vi vil gerne starte med at takke alle frivillige for at gøre et kæmpe stykke arbejde i dagligdagen. Greve Fodbold kunne ikke eksistere uden jeres hjælp.

De fleste frivillige hjælper til på grund af deres eget barn. Men ud over at hjælpe eget barn, så hjælper I også alle de andre børn i klubben. Da det desværre bliver sværere og sværere at finde frivillige, så tusinde tak til alle, der hjælper. I den henseende vil vi også opfordre alle andre til aktivt at værdsætte de frivilliges arbejde. Også selv om man måske ikke er enige i alle dispositioner.

Ny sportslig model er på plads i drengeafdelingen
Gennem det sidste års tid har vi arbejdet med at føre en sportslig model ud i drengeafdelingen. Vi har efterprøvet sportslige værktøjer, forskellige træningsmetoder og blandt flere andre ting også en overordnet spillestil. Vi har evalueret og tilrettet tiltag.

Det betyder, at vi nu har en sportslig model, der i praksis fungerer for både 8- og 11-mandshold. Det grundlæggende strategiske og teoretiske materiale er på plads og implementeringen har i løbet af det sidste halve år vist sig at bære frugt. Blandt andet ved at ensarte spillestilen for alle talenthold.

På ungdomssiden kunne man i 2019 se U19 spille lige op med FC Roskildes divisionshold. Det mest tilfredsstillende var, at det skete med både første- og andetårs U17-spillere på banen. Det har kun kunnet lade sig gøre ved at ensrette planlægning, eksekvering og evaluering af den daglige træning. Samt at prioritere vigtigheden af at arbejde efter en nøje planlagt udviklingsfilosofi med tydelige karakteristika og principper samt flere typer årshjul og aktivitetsplaner.

Vi har naturligvis valgt at optimere den sportslige model, så vi fremadrettet kan skabe endnu dygtigere fodboldspillere. De skal på den lange bane hjælpe klubbens førstehold til kontinuerligt at kunne begå sig i divisionerne. Hvilket forhåbentligt så vil ske med klubbens egen avl i stedet for udelukkende at fokusere på spillere udefra, som det tidligere har været tilfældet.

Men den nedskrevne sportslige model skal også sikre, at vi ikke skal ’begynde forfra’, hvis nøglepersoner stopper fra den ene dag til den anden. Den skal også sikre et fundament med et kontinuerligt højt bundniveau og skal samtidig sikre, at udvikling af klub og spillere kan fortsætte i ønsket progression.

Året der gik i GF-afdelingerne
Det er et krav, at alle talentholdene tilbyder den samme spilleruddannelse samt spiller efter samme spillestil. Som på U19, så har Mads Laugesen set fordelen på U15:

’Siden august er spillerne blevet præsenteret for alle facetter af GF-spillestilen. Dette har stillet store krav til den mentale indstilling under kamp og træning, hvor holdet har arbejdet meget med, at ’turde øve sig’ samt håndtering af modgang og fejl. Det var en svær opstart, med blandet resultater – primært på grund af den store mængde af ny viden, som drengene skulle bearbejde’, forklarer Mads.

’Efter et halvt års hårdt arbejde, kender holdet nu til klubbens spillestil, og relationerne mellem spillerne på banen er blevet styrket.  Dette har resulteret i bedre udviklingstræning og en længere periode med kampe uden nederlag, hvor U15 Talent har mødt bedre rangerede og placerede hold. I alle kampe er hele truppen blevet brugt, og alle drenge har som minimum fået 35 minutters spilletid. Holdet har derved vist, at det ikke kun er start 11´eren som kender til og kan udføre GF-spillestilen, men hele truppen’, slutter Mads

I drengenes mikro- og børneafdeling fortsætter de gode takter også. Her har det også båret frugt, at hele afdelingen arbejder i samme retning med kompetent styring oppe fra.Alle forældretrænere arbejder efter samme retningslinjer, hvilket betyder, at vi fra klubbens side kan tilbyde et produkt, som er ensartet uanset årgang. Tidligere er det ofte sket, at en forældretræner stoppede og tog de dygtigste spillere til en anden klub. Det var ofte medvirkende til, at tre til fem andre spillere også stoppede i GF. Det er ikke længere tilfældet i dag, hvilket man også kan se i kvaliteten på banerne.

Et godt eksempel på det er U13 Talent. Den kontinuerlige fokus på spillernes udvikling har skabt et kollektiv, som spiller mod de bedste i Danmark. Holdet har slået Brøndby ud af pokalen og har i træningskampe slået Lyngby samt FCK, der anses for landets bedste hold i årgangen.

I mikro-afdelingen blev der for første gang i 2019 afholdt Greve Cup for U7 hold. Efter mange måneders forberedelse og med deltagelse af 45 hold endte stævnet med at være en stor succes for alle deltagende. Det samme gjorde sig gældende for spillerne, der deltog i GF Elite Camp for U13-U15. Her gav den tidligere landsholdsspiller og ungdomslandsholdstræner Jan Michaelsen et indblik i livet som professionel fodboldspiller – både på og udenfor banen.

Pigesiden har gennemgået et turbulent år, men bevæger sig sikkert i den rigtige retning. Sportslig ansvarlig for pigeafdelingen Pernille Hald Olsen udtaler:

’2019 har været et spændende år i pigeafdelingen, et år med forstærket samarbejde i afdelingen, mange fantastiske ture og stævner, gode sportslige resultater, øget medlemstilgang og masser af opkvalificering af vores mange trænere – men også med udfordringer for vores ældste ungdomshold.

Der har på tværs af årgangene 2008, 2007 & 2006 (U12-U14) været et forstærket samarbejde på flere fronter, årgangene har haft fælles udviklingshold – der har givet øget tilbud om kampe på matchende niveau for pigerne, samt styrket sammenholdet og klubfølelsen. Samarbejdet har også betydet fællesture til Future Cup i Gøteborg i påsken og senest Talentstævnet I August. Derudover samarbejde om hold ved deltagelse i årets Vildbjerg Cup, sidst men ikke mindst har der været et optræningssamarbejde mellem årgangene, alt sammen tiltag der betyder meget for sammenholdet i klubben. Samtlige tre årgange har leveret fine resultater og ligger alle i de bedst mulige rækker og tilmed i top 5 i dem, årgang 2007 lykkedes tilmed med at vinde liga 1 og blive Sjællandsmestre.

I alle de nævnte årgange har vi haft rigtig mange kamphold, helt op til fire hold i en årgang, og vi har altså haft sendt masser af piger ud i en fodboldkamp for allerførste gang, det er vi rigtig rigtig glade for. Vi har også brugt året på at dygtiggøre vores trænere og mange har været på DBU´s trænerkurser i løbet af året, både C kurserne og B1, som blev afholdt som klubkursus for at give flest mulige trænere muligheden for dette. Der er for flere trænere allerede planlagt yderligere kurser i starten af 2020’, forklarer Pernille.

’I løbet af 2019 harvi desuden oplevet en rigtig flot tilgang af piger, dels mange piger, der prøver kræfter med fodbold for allerførste gang, dels at vi er blevet en interessant klub for øvede piger fra omkringliggende byer, begge dele er noget vi værdsætter højt og værner omkring.

Heldigvis har vi også fået tilført afdelingen yderligere ressourcer på trænerfronten og har derfor i dag en god base af trænere og gode tilbud om både træning og kampe til alle piger op til U14, uanset om man er helt ny eller meget øvet.

Vi har desværre i år haft rigtigt store udfordringer med at fastholde vores ældste ungdomsspillere og har i løbet af året måttet trække vores U16 pigehold grundet spillermangel, og senest har vi også måttet konstatere at vi pt. ikke har et tilbud til vores U18 piger, da der desværre ikke længere er nok spillere.

Trods dette ser vi meget positivt på 2020 specifikt og fremtiden generelt, da mange af de tiltag vi har sat i søen for at være og forblive et attraktiv valg allerede har slået igennem og det er vores forventning at vi med hårdt arbejde, masser af glæde og godt humør, vil fortsætte den positive udvikling i 2020 og årene frem, slutter Pernille Hald Olsen.

For de mindre piger giver afdelingsleder Pernille Kaysen et indblik i året, der gik:

’2019 har været året hvor vi har fået rigtig gang i vores yngre piger. Et trænerskifte og stort engagement hos de nye trænere har betydet stor fremgang hos pigerne på U8/U9. Vi har også fået etableret et rent U6/U7 pigehold. Dog er der stor mangel på piger her. Men vi er fortrøstningsfulde for flere piger i løbet af 2020, hvor der for alvor kommer gang i kampagnen “Vil du være min nye holdkammerat?” med besøg hos SFO’er i kommunen.

Første SFO blev besøgt lige før jul og interessen var enorm, og flere af pigerne ville gerne have genbesøg. Nye SFO’erstår for tur i starten af året. Målet er at få flere piger til at spille fodbold i Greve Fodbold på vores eksisterende hold. Gerne på sigt, så vi kan få rene årgange i stedet for dobbelt årgange, men først når der er piger nok, forklarer Pernille.

Hos U10 pigerne er der sket en stor udvikling hen over året. Pigerne havde deres første overnatningsstævne i foråret, hvor de stillede med to hold til Fjordcup. En flot 2. plads i egen årgang samt en 1. plads i rækken ældre, der blev slået sammen til en U10/U11 række inklusive vores U9 piger. Nogle af pigerne har i løbet af efteråret fået snust lidt til 8-mands fodbold, når de har hjulpet til hos U11. Det næste halve års tid står blandt andet i tegnet på at blive klar til 8-mands fodbold efter sommerferien.

U11 pigerne har haft lidt udfordringer med at finde passende modstandere i egen årgang. Ingen A rækker har betydet, at hold har ligget lavere placeret end nødvendigt. Hvilket har medført, at der ingen reel hverken B eller C række har været, så holdene har været ujævnt fordelt. U11-1 har måttet spille i årgangen ældre på grund af manglende A række. Dette til trods har holdene klaret sig fint i turneringen. U11-2 blev nr. 3 til stævne i Taastrup i slutningen af sommerferien, mens U11-1 sprang til på afbud i samme weekend i U12 rækken til Kronborg Cup, og nuppede for 2. år i træk den store pokal og 1. pladsen.

Generelt set er der god sparring mellem holdene, og flere piger hjælper på tværs af årgangene, hvilket giver styrket venskab holdene og pigerne imellem. Dette fortsættes i 2020, og samtidigt håber vi på at se flere nye piger. Pigeraketten lander igen i 2020 i Greve Fodbold, nærmere dato og tid følger, når tourplanen er lagt, slutter Pernille Kaysen.

På seniorsiden har damerne hurtigt spillet sig op i Kvindesjællandsserien. De missede desværre endnu en oprykning da de tabte sidste kamp i efteråret med 3-2 til Ølstykke. Men flot af Jan Leistens store piger på et hold, hvor gennemsnitsalderen er under 20 år.

På herresiden har heldet og resultaterne manglet. Spillet har momentvis været flot, hvilket blandt andet kunne ses da HS1 slog Karlslunde med 2-1 i september. Generelt har det dog været stolpe ud, hvilket betyder, at herrerne ligger sidst i Danmarksserien med blot 8 point inden den afgørende sæson. Heldigvis er cheftræner Dennis Hald Olsen fortrøstningsfuld og forudser point nok til at undgå nedrykning i foråret efter at have fået spillet et slagkraftigt hold sammen.

Positive økonomiske forhold i GF
På trods af et budgetteret underskud på cirka kr. 100.000, så ender vi med et positivt resultat for 2019 på cirka kr. 315.000. Resultatet er præget af en ’indtægt’ på cirka kr. 200.000 fra salget af Joachim Andersen samt fra øget kommunetilskud og sportslige aktiviteter i eget regi. Indtægter fra Joachim Andersens salg fra Sampdoria til Lyon beløber sig til lidt mere end kr. 900.000 og vil komme drypvis fra den franske klub over de næste fire-fem år.

Det positive resultat betyder også, at vi fra 1. januar vil have tre deltidsansættelser i klubben. Anton Moestrup Rasmussen er ansat som Head of Coaching. Mads Laugesen er ansat som Ungdomsudviklingstræner, og vi leder for øjeblikket efter den perfekte kandidat til rollen som Børneudviklingstræner. Alle tre skal forbedre talentudviklingen af vores børne- og ungdomsspillere ved at sikre praktisk implementering af klubbens sportslige model på banerne.

De tre roller skal også hjælpe Greve Fodbold til at få tildelt en DBU klublicens for U10-U15. Vi har siden efteråret sporadisk været igennem et forløb med DBU, som fortsætter her i foråret. Hvis vi får en stjerne i licenssystemet, så vil det gælde fra 1. august 2020.

Det er kun på drengesiden, at vi eventuelt får tildelt licens. I licenssystemet hænger drenge- og pigeafdelinger ikke sammen. Det er dog planen, at vi også vil søge licens på pigesiden. Men først når der er blevet implementeret en sportslig model, der fungerer i praksis. Sportslig ansvarlig for pigeafdelingen, Pernille Hald Olsen, er sammen med nøglepersoner i afdelingen for øjeblikket i fuld gang med at bygge en langsigtet bæredygtig strategi.

Grundet klubbens positive økonomi forsætter vi også i 2020 med en rejsefond på kr. 50.000, som alle hold kan ansøge at få del i. Samtidig fortsætter vi også med årligt at udbetale 250,- per spiller, så pågældende spillers hold kan tage til et ekstra stævne eller holdet kan bruge dem på et socialt arrangement.

Fortsat fokus på mental robusthed
Vi vil også fortsætte klubbens ambition om at bygge mental robusthed hos vores spillere. Det skal først og fremmest ske ved, at alle trænere, ledere og frivillige har korrekt fokus på, hvordan man optimalt udvikler de bedste fodboldspillere. Hvilket ikke kan ske, hvis man kun fokuserer på at udvikle tekniske, taktiske eller fysiske kompetencer hos spillerne – som langt de fleste af landets fodboldklubber kun gør.

Det mentale aspekt er en svær størrelse at arbejde med men det er ikke så kompliceret at bygge et fundament, som kan hjælpe spillerne. Det starter ganske banalt med at have primær fokus på at skabe et dagligt miljø med glæde, trivsel og godt sammenhold.

For eksempel må vi aldrig give udtryk for vrede eller irritation over for en spillers manglende kompetencer eller manglende præstation. Det kan til tider måske være svært men ingen spillere brænder med vilje en stor chance eller laver en fejl, som koster et mål. Tværtimod skal vi lære vores spillere, at det er tilladt at begå fejl, og at fejl er en vigtig del af læringsprocessen.

Vores spillere skal lære, at man ikke kan gøre noget galt, så længe man gør sit bedste. Man er ikke forpligtet ud over egne evner. Til gengæld skal der samtidig stilles flere (forståelige) krav til drengene og pigerne. Eksempelvis kan man godt kræve, at alle spillere yder sit bedste for at honorere de krav, som stilles til dem og viser vilje samt løbevillighed på banen. Vi kan ikke kræve, at de løber hurtigt eller vinder alle nærkampe. Men vi kan kræve, at de forsøger at vinde deres nærkampe samt at de er vedholdne i deres løb for at hjælpe deres kammerater.

Overordnet skal vi lære børn og unge at se krav som sjove udfordringer. Og udfordringer skal ideelt ses som spændende læringsmuligheder. Hvis vi kan formidle og være med til at fremelske de kompetencer hos hver enkelt spiller, så vil spilleren have et bæredygtigt fundament for udvikling gennem hele livet. Hvad enten det er på fodboldbanen, i skolen eller senere i arbejdslivet.

Første skridt er naturligvis, at træneren er bevidst rollemodel med en anerkendende pædagogisk ledelsesstil. Det er derfor også vigtigt, at alle trænere forstår, at det er langt vigtigere at skabe et attraktivt udviklingsmiljø end at tro, at det hjælper spillerne på lang sigt, hvis man råber, skriger og mikro-styrer holdet til gode resultater. Det kan godt være, at det styrker trænerens ego men det skaber uden tvivl også mange spillere, som på sigt vil mangle lyst, vedholdenhed og korrekt mindset til at udvikle sig. De spillere stopper som regel med at spille fodbold, når de bliver cirka 15-17 år og har en alder, hvor de kan (og tør) sige fra – det ses hele tiden.

Viljen til at bygge et mentalt robust fundament skal ske ved den enkelte træners fokus. Og lige som vi kræver meget af spillerne, så kræver vi fra klubbens side, at træneren skal vise ydmyghed, vilje og vedholdenhed til at opnå det mål.

Det mentale aspekt er naturligvis mere omfattende end ensidig fokus på et korrekt udviklingsmiljø (selv om man kommer meget langt med det ’rigtige’ miljø). Derfor fortsætter vi fra klubbens side også vores aftale med mental træner Brian Jensen, der til daglig arbejder med FCKs ungdom. Han skal være med til at uddanne klubbens udviklingsledere til at være i stand til at hjælpe klubbens trænere. For klubbens trænere skal det ske på banerne ved supervision samt ved vores interne træneruddannelse, som alle i klubben har mulighed for at deltage i. For vores talenttrænere er det et krav, at de deltager.  

Deltag i dialogmøderne
Fra bestyrelsens side vil vi gerne udvise gennemsigtighed og indgå i dialog. Der bliver derfor også afholdt dialogmøder, som vi opfordrer alle trænere, ledere og frivillige til at møde op til. Her kan I møde op og (forhåbentlig) få svar på alle slags spørgsmål eller forklaring på, hvorfor vi i bestyrelsen foretager de valg, som vi gør.

Alt vedrørende klubben kan diskuteres. Det eneste som ikke er til diskussion er, at Greve Fodbold er en udviklingsklub, der vil have plads til både bredde og talent/elite. Vi prioriterer ligeledes altid spilleren først, hvilket betyder, at alle trænere, ledere og frivillige er tilknyttet klubben for at tilgodese børn og unge før alt andet. I praksis betyder det, at alle trænere først og fremmest er klubtrænere, som skal være med til at løfte et samlet Greve Fodbold.

Dialogmøderne er delt op i to møder, hvor både drenge- og pigeafdelingen deltager. Begge møder bliver afholdt kl. 19:30 – 21:30 i Glasburet på Langsiden. Her vil der blive serveret kaffe, te eller sodavand.

Tirsdag 28. januar afholdes møde for Børn til Bold til U13.
Torsdag 30. januar afholdes der møde for U14 til og med senior/veteran.

Vi håber at se så mange som muligt.

Mange sportslige hilsener
Bestyrelsen
Greve Fodbold

 

 

 

Følg Greve Fodbold