DBU følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille fodbold igen, så vi fortsat mindsker risikoen for smitte-spredning. Åbningen af fodbolden er sket gradvist fra midten af maj, hvor det blev tilladt at træne i grupper af 10 personer. Nu har myndighederne givet grønt lys for en yderligere åbning, der betyder, at der må samles grupper på op til 50 personer, og at der må spilles kampe igen.

Træningstider og baner
Vi fastholder de nuværende træningstider og træningsbaner frem til og med uge 26.

Træningsgrupper
Der må trænes i grupper af maksimum 50 personer inklusive træner i de områder vi kender fra tidligere. Det vil sige 3- 5- 8- og 11-mandsbaner. Det er forsat muligt at dele banerne op i mindre zoner som er tydelig afgrænset og med minimum 2 meter mellem hver bane, som vi kender det nu. Deler to hold én bane, skal der sættes toppe op 1 meter fra midterlinjen på begge sider.

Træningsprogrammer:
U13 og ned træner efter DBU fodbold programmer indtil FCK træningspas bliver udsendt igen efter sommerferien. I finder dem her: https://www.dbusjaelland.dk/uddannelse/dbu-traeningsprogrammer/

Materialer

  • Bolde, kegler og andre rekvisitter skal rengøres efter hver træning med vand og sæbe eller sprit.
  • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
  • Drikkedunke medbringes fyldte hjemmefra.

Omklædnings- og badefaciliteter åbner fra torsdag d. 11. juni
Da vores omklædnings- og badefaciliteter generelt er små, opfordrer vi til at møde omklædt, så omklædnings- og badefaciliteter ikke bruges af flere end højest nødvendigt. Bruges omklædnings- og badefaciliteter er det efter gældende retningslinjer. Maksimalt antal personer i omklædningsrummene vil fremgå af skiltning på dørene. De fleste omklædningsrum i fodboldhuset vil kunne rumme mellem 5-6 personer, så det er ikke muligt at klæde om som hold.

Tilskuere (gælder stadigvæk per 11. juni og fremadrettet)
Træning
Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for fodboldanlægget, da der ikke må være tilskuere på fodboldanlægget.

Kampe
Tilskuere til kampe er ikke tilladt af hensyn til klubbens mulighed for at overvåge eller sikre, at vi overholder forsamlingsforbuddet.
(Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne undtaget er trænere og udskiftningsspillere i de særligt afmærkede områder. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget)

Selv om forsamlingsforbuddet i forbindelse med tilskuere til kampe og stævner er blevet ændret per 11. juni, så gælder ovenstående stadigvæk i Greve Fodbold da vi hverken har plads eller resourcer til at sikre eller overvåge andre retningslinjer.

Hygiejne
Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af hjemme, inden de går til træning.

Ved sygdom
Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Kampafvikling

  • Alle møder omklædte
  • Eventuel opvarmning før kamp skal foregå i afmærkede områder – på kampbane eller andet afmærket område.
  • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne.
  • Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
  • Bruges der hjørneflag skal disse sprittes af efter brug.

Eksempel på zone inddeling af opvarmnings områder ved kampe:

Ministævner
Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede gruppeantal ved et stævne ikke overstige 50 personer. (eksempelvis 5 hold ved et 5-mandsstævne med 8 spillere og to trænere = 50 personer)

De hold, der ikke spiller, skal opholde sig uden for fodboldanlægget, eller på et til lejligheden særskilt afmærket område evt. en tom afmærket bane.

Følg Greve Fodbold