Mandag den 18. November kl. 19:15 holder mental træner Brian Jensen foredrag om mental robusthed for alle klubbens trænere.

I Greve Fodbold vil vi gerne have ekstraordinær fokus på det mentale aspekt i fodbold. Det vil vi af flere årsager. Først og fremmest fordi vi ser vores drenge og piger som selvstændige tænkende individer. Ikke blot produkter til at opnå bedre sportslige resultater. Vi vil gerne tænke holistisk og have fokus på det hele menneske i stedet for kun at tænke på, hvad der fodboldfagligt giver mening i forbindelse med træning og kamp.

Det gør vi blandt andet ved at fremme klubbens pædagogiske metoder. De gammeldags trænermetoder med kæft, trit og retning vil vi gerne undgå i klubben. De kan skabe kortvarige resultater men de skaber ikke resultater på lang sigt. Og de skaber absolut ikke bedre versioner af børn og unge som gerne skal udvikle indre motivation og optimalt mindset i et konkurrencemiljø.

Derfor har de bedste danske udviklingsmiljøer gennem de sidste år også i højere grad fokuseret på, hvad nogle ville kalde ’bløde værdier’. I nogles ører lyder det ikke rationelt at kæde ’bløde værdier’ sammen med en konkurrencesport. Men det har vist sig at fungere, og hvis potentialet for udfoldelse skal være størst, så bliver alle nødt til at have en forståelse for vigtigheden af trivsel og tryghed som de overordnede parametre for tilblivelsen af trygge rammer. De rammer som skal være et ufravigeligt grundvilkår i dannelsen af et optimalt udviklingsmiljø.

Det skal dog ikke forstås sådan, at de unge mennesker ikke bliver stillet overfor krav. Det gør de i allerhøjeste grad. Krav, der i det specifikke moment kan virke kompromisløse. Men klubbens spillere skulle gerne ende ud med at se krav, forhindringer og konkurrence som sjove udfordringer, der blot er en naturlig del af et præstationsmiljø.

Det vil med tiden skabe dygtigere fodboldspillere, som er i stand til at håndtere nederlag og overmatchning. Det vil også forbedre spillernes generelle mentale kompetencer, som senere i livet, så kan bruges i uddannelsesøjemed eller i arbejdslivet.

Greve Fodbold vil med tiden gerne være et af Danmarks næstbedste udviklingsmiljøer. Vi stræber ikke efter at være på niveau med eksempelvis FCK, der ifølge DBUs nye licensrangering er landets bedste. Men vi vil gerne prioritere det mentale aspekt højere end klubber på vores niveau gør – og også gerne højere end dem lige over.

Derfor har vi i løbet af det sidste halve års tid haft tilknyttet Brian Jensen. Han er til daglig mental træner hos FCK og har tidligere også været tilknyttet Næstved og Crystal Palace.

Brian hjælper klubben med at skabe en model til forbedring af mental robusthed i Greve Fodbold. Det vil han gerne holde et oplæg omkring, der blandt andet indeholder temaer som:

 • Hvad er mental robusthed
 • Hvad er mental robusthed ikke
 • Hvad er mental robusthed i Greve Fodbold
 • Hvad kan spillere opleve som modgang
 • Hvad er forklaringsstile og lært realistisk optimisme
 • Hvad kan du kontrollere som træner
 • Hvad kan du ikke kontrollere som træner
 • Hvad kan vores spillere kontrollere
 • Hvad kan vores spillere ikke kontrollere
 • Hvilket mindset vil vi udvikle
 • Hvordan fremelsker vi grit (vedholdenhed)

Vi håber, at så mange trænere som muligt vil prioritere at møde op til det spændende foredrag.

Foredraget vil blive afholdt enten på 2. sal i hallen eller i klubhuset. Nærmere information følger.

Følg Greve Fodbold