Sidste rettidige frist for indbetaling af kontingent for efteråret 2019 var 5. september og dermed nu langt overskredet.
Der er desværre mange der har “glemt” kontingentbetalingen.

De administrative koordinatorer vil få lister over de spillere, der skylder kontingent, og vil kontakte de enkelte spillere/forældre/trænere, så restancen kan blive indbetalt til klubben. Ved manglende indbetaling af kontingent, vil den enkelte spiller ikke længere være spille- eller træningsberettiget, og vil efterfølgende blive udmeldt af klubben med kontingent restance og blokeret spillercertifikat. Denne proces vil starte allerede fra 26. september, og der er ikke døgnbemanding i klubben, når man for sent opdager at man ikke længere kan påføres et holdkort til den næste kamp.

Trænere/ledere opfordres til at lave holdkort i god tid, så man ikke står lige inden kampen og ikke kan finde en spærret spiller.
Så få nu fundet girokortet frem og få indbetalt i dag eller indbetal på klubbens konto (se mere på hjemmesiden under “Klubben” / Medlemskab”).

Følg Greve Fodbold