Sidste rettidige frist for indbetaling af kontingent (2. runde) for efteråret 2019 var 11. november og er dermed langt overskredet.

De administrative koordinatorer har fået lister over de spillere, der skylder kontingent, og vil kontakte de enkelte spillere/forældre/trænere, så restancen kan blive indbetalt til klubben.

Ved manglende indbetaling af kontingent, vil den enkelte spiller ikke længere være spille- eller træningsberettiget og vil efterfølgende blive udmeldt af klubben med kontingent restance og blokeret spiller-certifikat. Denne proces vil starte i næste uge, og man kan ikke blive indmeldt igen uden betaling af skyldigt kontingent, ligesom man ikke kan blive garanteret en fremtidig plads på et hold.

Venlig hilsen
Jens Nørgaard

Kasserer, Greve Fodbold

Følg Greve Fodbold