Klubbens aktiviteter er nu i gang igen, og vi kan forhåbentligt også snart spille kampe igen

Først og fremmest en stor tak til alle jer, der trods den usikre tid, som vi har været igennem og tildels stadigt gennemlever, har indbetalt jeres kontingent til Greve Fodbold for 1. halvår 2020 til tiden, og mange endda før indbetalingsfrist.

Greve Fodbold er, ligesom det omkringliggende samfund, også påvirket af corona-tiden – både sportsligt men også økonomisk. Selvom en del af klubbens aktiviteter har været nedlukket, og vi derved har oplevet et stop i vores turneringsudgifter, så er der stadig mange faste udgifter i en fodboldklub som vores – træner og klubhvervsgodtgørelser er den klart største post – ligesom vi også er påvirket af et manglende indtægtsgrundlag i forbindelse med vores sær-aktiviter.

Vi har desværre stadig 244 personer, som skylder klubben mere end 240.000 kr i kontingent for 1. halvår 2020 (sidste rettidige indbetaling var 14/4-2020) – et halvår, der jo allerede var godt i gang da regeringen tog beslutningen omkring nedlukning af vores sportslige aktiviteter. De administrative koordinatorer vil få lister over de spillere, der skylder i kontingent og vil kontakte de enkelte spillere/forældre/trænere, så restancen kan blive indbetalt til klubben. Ved manglende indbetaling af kontingent, vil den enkelte spiller ikke længere være spille- eller træningsberettiget og vil efterfølgende blive udmeldt af klubben med kontingent-restance og blokeret spillercertifikat til følge.

Vi håber meget på, at vi er tilbage under normale forhold igen i 2. halvår 2020 med fuldt trænings- og kampprogram. Vi vil i løbet af sommerferien og starten af august få lavet en økonomiske konsekvens-beregning af de følger corona-tiden har haft på klubbens økonomi. Hvis denne skulle vise, at vi i Greve Fodbold er i den heldige situation, at vi har sparet mere end vi har mistet i indtægter, så vil bestyrelsen vurdere, hvordan denne netto indtægt bedst kommer klubbens medlemmer tilgode i løbet af 2. halvår 2020.

Mange sportslige hilsener
Bestyrelsen

Følg Greve Fodbold