Så er kontingentet for 1. halvår af 2019 (1/1 – 30/6)  blevet sendt ud og indbetalingskort vil blive modtaget med posten indenfor de næste 1-2 uger eller vil fremgå af betalingsservice-oversigt for april.

Husk at indbetale kontingentet rettidigt (10. april 2018) for at være spille-berettiget i forårs sæsonen.

Kontingentet er sendt til den adresse vi har registreret i vores medlemssystem, og det er på eget ansvar at informere klubben omkring ændringer, da opdateringer i Holdsport eller adresseflytninger i folkeregisteret ikke automatisk kommer til klubben.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig betalingsservice og bruge FIK nr. på indbetalingskortet, da dette vil lette arbejdet med at bogføre betalingen betydeligt.

Hvis du vælger at overføre pengene til klubbens konto, uden brug af numrene fra indbetalingskortet, så husk at skrive medlems nummer og det fulde navn i tekst til modtager, så vi ved, hvem pengene kommer fra.

Der henvises i øvrigt til klubbens hjemmeside med hensyn til kontingent satserne for de enkelte hold/afdelinger.

Ved manglende rettidig betaling af kontingent, vil man umiddelbart efter betalingsfristen blive spærret for deltagelse i kampe og træning uden forudgående rykker.

Alle personer i restance for efteråret er blevet udmeldt af klubben med blokeret spiller certifikat og modtager naturligvis ikke et indbetalingskort for foråret.

Følg Greve Fodbold