Så er 3. runde af kontingentet for 2. halvår af 2020 blevet sendt ud, og indbetalingskort skulle blive modtaget med posten i næste uge.

Denne runde dækker spillere, der er blevet indmeldt i efteråret efter de første kontingent-runder samt de spillere, der var blevet udmeldt af klubben grundet restance, men som så efterfølgende har betalt denne og blevet genindmeldt.

Husk at indbetale kontingentet rettidigt (3. december 2020) for at være spille-berettiget.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig betalingsservice og bruge FIK nr. på indbetalingskortet, da dette vil lette arbejdet med at bogføre betalingen betydeligt.

Hvis du vælger at overføre pengene til klubbens konto uden brug af numrene fra indbetalingskortet, så husk at skrive medlems-nummer og fuldt navn i tekst til modtager, så vi ved fra hvem pengene kommer.

Ved manglende betaling af kontingent vil man straks blive spærret for deltagelse i kampe og træning, og udmeldt af klubben inden udgangen af året. Dette gælder både dem, der desværre stadig har udestående fra 1. og 2. runde samt eventuelt nye restancer fra runde 3.

Følg Greve Fodbold