Greve Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 24. marts 2021, kl. 19.00.

 

Generalforsamlingen vil foregå virtuelt grundet corona restriktioner. Hvis du ønsker at deltage bedes du derfor sende en mail til enten christian@grevefodbold.dk eller jari@grevefodbold.dk senest 48 timer før. Vi vil derefter tage de fornødne tekniske foranstaltninger og tilbagesende et link senest 12 timer før afholdelsen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  – Formand, ulige år
  – Kasserer, lige år
  – To menige medlemmer, lige år, valg gælder for 2 år
  – Tre menige medlemmer, ulige år, valg gælder for 2 år
  – 1. – 2. -suppleant, hvert år, valg gælder for 1 år
 7. Valg af revisor, lige år, valg gælder for 2 år
 8. Eventuelt

 

I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Deltagelse er for alle klubbens medlemmer jævnfør vedtægternes § 13.

 

Vel mødt
Bestyrelsen

Vedlagt er regnskab for 2020

Følg Greve Fodbold