Greve Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 23. marts 2022, kl. 19.00 i Greve Idrætscenter – 2 sal.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer eller formanden fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  – Formand, ulige år
  – Kasserer, lige år
  – To menige medlemmer, lige år, valg gælder for 2 år
  – Tre menige medlemmer, ulige år, valg gælder for 2 år
  – 1. – 2. -suppleant, hvert år, valg gælder for 1 år
 7. Valg af revisor, lige år, valg gælder for 2 år
 8. Eventuelt

I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Deltagelse er for alle klubbens medlemmer og skal foregå i henhold til klubbens vedtægter § 13.

Send venligst besked om deltagelse minimum fem dage forinden på grevefodbold@grevefodbold.dk, således at der kan foretages foranstaltninger vedr. antal, lokale etc.

Vel mødt
Bestyrelsen

Vedlagt er regnskab for 2021

Følg Greve Fodbold