Greve Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 3. marts 2020, kl. 19.00 i Greve Idrætscenter – 2 sal.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  – Formand, valg gælder for 1 år
  – Kasserer, valg gælder for 2 år
  – To menige medlemmer, valg gælder for 2 år
  – 1. – 2. -suppleant, valg gælder for 1 år
 1. Valg af revisor, valg gælder for 2 år
 2. Eventuelt

I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Deltagelse er for alle klubbens medlemmer jævnfør vedtægternes § 13.

Vel mødt
Bestyrelsen

Vedlagt er regnskab for 2019

Følg Greve Fodbold