Flere i klubben har spurgt ind til et opslag, der blandt andet ligger på Facebook, hvor vi søger en ny udviklingsleder til mikro og børn.

Baggrunden for opslaget er, at vores nuværende udviklingsleder for mikro og børn godt kunne tænke sig at prøve kræfter af med et 11-mandshold. Mads Laugesen er lige påbegyndt DBUs A-træner uddannelse, og i forbindelse med denne uddannelse skal Mads supervisere et 11-mands fodboldhold.

Det betyder, at Mads en gang ugentlig vil være at finde på banerne med et af vores ældre talenthold. Hvilket naturligvis også betyder, at Mads dermed ikke kan opholde sig i aftalte tid med holdene fra U6-U12, som beskrevet i hans stillingsbeskrivelse.

Det er aftalt med Mads, at han først til sommer stopper endeligt i rollen som udviklingsleder. Det er derfor stadig hans primære rolle i klubben, og alle kan stadigvæk henvende sig til Mads i forbindelse med fodboldfaglige og/eller potentielle tvivlsspørgsmål på banerne.

For at det ikke skal gå ud over nogle børnespillere eller forældretrænere er Jesper Rasmussen blevet tilknyttet som assisterende hjælpende hånd frem til sommer. Jesper lægger i forvejen et stort tidsforbrug i klubben og er allerede et kendt ansigt som træner i både drenge- og pigeafdelingen. Som gammel Greve-dreng kender Jesper kulturen i klubben, og han har ydermere en pædagogisk ballast fra sit daglige arbejde som skolelærer på Krogårdskolen, hvor en stor del af klubbens fodboldspillere går i skole.

Følg Greve Fodbold