Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Greve Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 5. marts 2019, kl. 19.00 i Greve Idrætscenter.

Dagsordenen for den Ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen
  – Formand, ulige år
  – Tre menige medlemmer, ulige år, valg gælder for to år
  – 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år
 7. Eventuelt

I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Deltagelse er for alle klubbens medlemmer jævnfør vedtægternes § 13.

Vel mødt
Bestyrelsen

Vedlagt er regnskab for 2018

Følg Greve Fodbold