Kære træner, leder, frivillig og/eller spiller

GENÅBNING EFTER CORONA-KRISE 2020

Det er nu igen ved at være tid til at spille fodbold i Greve Fodbold. Vi åbner derfor op for træning i næste uge.

Vi kan desværre ikke oplyse det præcise tidspunkt for genåbning, da vi endnu ikke har fået endelig tilladelse. Greve Kommune holder møder med GIC i morgen lørdag og søndag vedrørende nødvendige retningslinjer og baneplan i forbindelse med åbning af idrætsanlæg.

Vi vender tilbage mandag med endeligt tidspunkt for opstart. Det sker per mail til hver enkel træner, leder, frivillig og/eller spiller. Her vil også være tilføjet en revideret baneplan, som skal benyttes frem til sommerferien – indtil andet meldes ud.

På mandag 11. maj mellem kl. 16:00 og 18:00 vil der være mulighed for, at trænere kan hente deres holds bolde og kegler, som befinder sig i boldrum på GIC matriklen. Det skal ske med respekt for nedenstående regler og retningslinjer samt minimum 2 meters afstand til andre personer.

I bedes alle være med til at tage ansvar for at følge kommende baneplan samt nedenstående regler og retningslinjer og sikre, at alle trænere, frivillige, spillere og forældre kender til samme. Læs derfor venligst hele beskeden med grundighed og videregiv regler samt retningslinjer.

Regler og retningslinjer er udarbejdet af både de danske myndigheder, DBU og Greve Fodbold. De skal sikre, at opstarten sker på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber trivsel og glæde men ikke bidrager til spredning af smitte. Derfor vil fodbold for nuværende heller ikke være en sport med kropskontakt men en sport UDEN kropskontakt.

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.

DBU og Greve Fodbold vil fortsat følge myndighedernes anbefalinger, når vi gør klar til åbning for at spille fodbold uden kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smitte-spredning. Vi vil først åbne for at spillekamprelateret fodbold med kropskontakt, når sundhedsmyndighederne giver grønt lys. Og vi vil gøre det med flere nye tiltag og retningslinjer, så fodbold bliver spillet med ansvarlighed og omtanke.

DBUs nye retningslinjer udgør en samlet Protokol for Opstart og Træning i Danske Fodboldklubber – ’Fodboldens Corona-regler’-og tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de netop offentliggjorte retningslinjer for udendørs-idræt fra Danmarks Idrætsforbund med input fra andre forbund samt foreninger.

Fra Greve Fodbolds side følger vi løbende med i myndighederne og DBUs anbefalinger og retningslinjer. Det betyder, at nedenstående regler og retningslinjer kan ændres med kort varsel.

Følgende regler og retningslinjer gælder i Greve Fodbold:

 

FØR TRÆNING

–  Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges   ->   hvis tvivl, se www.sst.dk

–  Man møder ikke til træning, hvis man er i risikogruppe eller selv har symptomer på Covid19 –  sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv    ->   hvis tvivl, så kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold efter du har kontaktet egen læge (se nedenstående)

–  Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe    ->    hvis tvivl, så kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold (se nedenstående)

– Alle spillere skal medbringe egen oppumpet bold til træning    ->    hvis det ikke er muligt, så skal holdtræner kontaktes

–  Holdtræner har mandag adgang til boldrum til afhentning af bolde og kegler. Bolde fra boldrum kan benyttes af spillere, der ikke har mulighed for at medbringe en bold

–  Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe – kun én bold per spiller. Holdtræner er den eneste, der må røre kegler

–  Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.

–  Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen    ->   se nedenstående retningslinjer antal træningsgrupper og spillere per bane

–  Kontakt eventuelt din afdelings kontaktperson og få tilsendt Greve Fodbolds egne corona-træningsøvelser    ->   din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold kan ses nedenstående

–  Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre

–  Alle trænere, frivillige og spillere skal vaske hænder/spritte hænder af inden, de tager til træning

–  Der er ikke mulighed for, at forældre aflevere deres barn på banerne. Dette skal ske på parkeringspladsen eller på asfaltstien    ->    her gælder samme regler om at holde minimum 2 meters afstand til nærmeste person

–  Der er ikke adgang til toiletter på GICs anlæg    ->    gå derfor på toilettet hjemmefra

 

UNDER TRÆNING

–  Der skal altid være én træner eller voksen til stede per træningsgruppe

–  Der skal holdes minimum 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger

–  Aktiviteter skal gennemføres uden fysisk kontakt

–  Under træning er det kun den ansvarlige træner, der må flytte kegler og mål

–  Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst

–  Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket og sprittet af før træning.

–  Der må ikke skiftes ud i grupper under træning

–  De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning

–  Der er ikke mulighed for, at forældre observere deres barns træning på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen eller fra asfaltstien    ->    her gælder samme regler om at holde minimum 2 meters afstand til nærmeste person

–  Der er ikke adgang til toiletter på GICs anlæg    ->    gå derfor på toilettet hjemmefra

 

EFTER TRÆNING

–  Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold

–  Træneren vasker hjemme kegler af med sæbe og i varmt vand – brug eventuelt sprit (det er ikke muligt på GICs anlæg)

–  Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, så skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette    ->   hvis tvivl, så kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold efter du har kontaktet egen læge (se nedenstående)

–  Der er ikke mulighed for, at forældre henter deres barn på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen eller fra asfaltstien    ->    her gælder samme regler om at holde minimum 2 meters afstand til nærmeste person

–  Der er ikke adgang til toiletter på GICs anlæg    ->    gå derfor på toilettet hjemmefra

 

TRÆNINGSPROGRAMMER

–  DBU og DBU Bredde vil udsende aldersrelateret træningsprogrammer til trænere og klubber, som er tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne    ->    kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold (se nedenstående)

Vi har endnu ikke fået tilsendt træningsprogrammer men lige så snart det sker, så er det vores anbefaling, at alle hold i klubben benytter sig af dem.

For hold i 11-mandsafdelingen er der yderligere mulighed for at benytte klubbens egen guide til træningsøvelser, som er tilpasset situationen med corona ud fra et positivt mindset: ‘Lad os se muligheder frem for begrænsninger’    ->    kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold (se nedenstående)

I guiden opfordres der til overordnet fokus på individuel træning med udgangspunkt i spillernes udviklingsområder samt basisteknik, koordination og agility.

Temaer bliver:
–  orientering/mental fart
–  pasninger med følgeaktioner
–  zoneprincipper samt bryde bolde
–  afslutningssituationer
–  sjove lege/konkurrencer
–  fysisk stabilitet/optimering

 

RETNINGSLINJER TIL ANTAL TRÆNINGSGRUPPER OG SPILLERE PER BANE

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end (per 7. maj: 10) personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten.

Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.

–  11-mands bane = vi opererer ikke med 11-mands baner frem til sommerferien
–  8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere)
–  5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere)
–  3-mands bane = 10 personer (spillere og trænere)

Hvis du som træner eller frivillig er i tvivl omkring brug af egen trups antal af spillere på Greve Fodbolds baner i forbindelse med ovenstående retningslinjer, så kontakt din afdelings kontaktperson i Greve Fodbold (se nedenstående).

 

KONTAKTPERSONER BESTYRELSEN

Formand: Brian Lemmeke: brianjacoblemmeke@gmail.com
Administration: Charlotte Preisler: fyrrevej17@mail.dk
Økonomi: Jens Nørgaard: kasserer@grevefodbold.dk
Sportslig Piger: Pernille Hald Olsen: pernille@grevefodbold.dk
Sportslig Drenge U4-U13: Henrik Gøthler: henrikgoethler@gmail.com
Sportslig Drenge U14-U19: Jari Bo Leander: jari@grevefodbold.dk
Sponsor/fundraising: Christian Schønnemann: christian@grevefodbold.dk

 

KONTAKTPERSONER AFDELINGER 

Piger U4-Dame senior
Pernille Kaysen: kaysenfamily@gmail.dk – tlf. 22644027
Pernille Hald Olsen: pernille@grevefodbold.dk – tlf. 61630558

Drenge U4-U13
Børn til Bold & 3-mands
Maiken Trier Kold: kold13@outlook.dk – tlf.60581316

5-mands bredde
Niels Lund: kjaersvej5@gmail.com – tlf. 23613144

U10-U13 Talent + 8.mands bredde
Henrik Gøthler: henrikgoethler@gmail.com – tlf. 23214044
Lasse Egelund: le@frevefodbold.dk – tlf.50101120

Drenge U14-Herre senior – Talent/bredde
Anton Moestrup Rasmussen: anton@grevefodbold.dk – tlf. 2941 5676
Mads Laugesen: mnl@grevefodbold.dk – tlf. 4035 0226
Jari Bo Leander: jari@grevefodbold.dk – tlf. 4242 2089

Vi glæder os til at se alle hold på banerne i løbet af næste uge og håber, at alle trænere, frivillige, spillere og forældre fremover vil bidrage til at få træningsdagene til at forløbe så gnidningsløst som muligt – allerhelst med fortsat fokus på at kunne tilbyde et træningsmiljø med tryghed, trivsel og glæde – på trods af corona krisen.

Til information vil det – de to første træningsdage af genåbningen – i træningstiden være muligt at få vejledning eller stille spørgsmål vedr. genåbningen til kontaktpersoner fra bestyrelsen og diverse afdelinger. Vi vil være at finde på banerne, så spørg endelig løs, hvis du har noget på sinde.

Mange sportslige hilsener
Bestyrelsen

Følg Greve Fodbold