Sidste rettidige frist for indbetaling af kontingent for efteråret 2021 var 17. september og dermed nu langt overskredet.
 
Der er desværre mange der har “glemt” kontingentbetalingen.
 
Ved manglende indbetaling af kontingent, vil den enkelte spiller ikke længere være spille- eller træningsberettiget, og vil efterfølgende blive udmeldt af klubben med kontingent restance og blokeret spillercertifikat.
 
Denne proces vil starte allerede fra 30. september, og der er ikke døgnbemanding i klubben, når man for sent opdager at man ikke længere kan påføres et holdkort til den næste kamp.
 
Trænere/ledere opfordres til at lave holdkort i god tid, så man ikke står lige inden kampen og ikke kan finde en spærret spiller.
 
Så få nu fundet girokortet frem og få indbetalt i dag eller indbetal på klubbens konto (se mere på hjemmesiden under “Klubben” / Medlemskab”).
 
Med venlig hilsen
 
Karina Lynder
Greve Fodbold
Økonomiteam
Følg Greve Fodbold