Nyhed

Søg på vores hjemmeside

Efter et turbulent forår for vores 1. kvindesenior, hvor blandt andet oprykning til 3F ligaen mislykkedes, er udviklingen for Greve Fodbolds bedste kvindehold desværre fortsat i en uheldig retning. Klubbens eneste kvindeseniorhold er lukket ned.

 

’Efter vi følte os nødsaget til at fritstille cheftræner Lasse Petersen på baggrund af miskreditering og illoyalitet i begyndelsen af juni har vi modtaget en masse positiv respons fra hele fodbold-Danmark’, forklarer Greve Fodbolds formand Charlotte Preisler.

 

’Stort set alle har rost Greve Fodbold for at vise handlekraft og aktivt kommenterer alle de usande rygter, der florererede. Lige lidt hjalp det dog desværre. Efter at have ansat to yderst kompetente trænere til videreføre klubbens ambition om at få et stærkt 1. divisionshold med en stamme af spillere fra ’egen avl’, begyndte en decideret spillerflugt. Fra en trup på næsten 30 spillere havde vi for en uge siden blot syv-otte spillere tilbage.

 

Vi kan ikke med absolut sikkerhed vide, hvad der har været skyld i spillerflugten. Men tidligere aktørers fortsatte tilsvining sammen med andre klubbers øget fokus på højere økonomisk godtgørelse har været kraftigt medvirkende. De negative rygter forsvinder desværre ikke fra den ene dag til den anden. Uanset, hvor usande de må være. På den økonomiske side har vi i bestyrelsen et ansvar overfor alle i Greve Fodbold, og her kan vi ikke fravige en allerede aftalt strategi og budget’, slutter formanden.

 

Fra bestyrelsens side vil vi endnu en gang gerne vise gennemsigtighed, og vi vil forsøge at forklare overvejelserne i forbindelse med den endelige beslutning.

 

Siden I må lukke holdet ned har I så ikke forsøgt at tiltrække spillere andetsteds fra?

Jo. Trænerteamet har lagt en kæmpe indsats for dagen. Der har været kontakt til flere end 30 spillere, hvor flere telefonisk gav deres samtykke om at starte. Desværre ændrede de pågældende mening, og så begyndte eksisterende spillere at frygte for en lukning af holdet. Det resulterede i en negativ spiral, som desværre ikke kunne stoppes.

 

Greve Fodbold har et særdeles dygtigt U18-hold. Kunne de ikke have overtaget pladsen som 1KS?

Det blev diskuteret om vi skulle rykke U18-truppen op og spille seniorfodbold. Både for klubben og for pigernes side ville det være forbundet med fordele og ulemper. Det ville blandt andet betyde, at pige ungdom ikke ville have et U18-hold, og dermed skabe et hul i hele afdelingen. I sidste ende valgte vi at følge den eksisterende strategi samt at lytte til spillernes ønske. 

 

Hvad er efterfølgende klubbens strategi?

Den overordnede strategi er fortsat at satse på at få et bæredygtigt førstehold i 1. division eller højere. Så længe vi kan følge med økonomisk og så længe størstedelen af spillerne er af ’egen avl’. Vi har etableret et ’Projekt egen avl’-udvalg, som skal præsentere en økonomisk bæredygtig handlingsplan, der kan fungere både på drenge- og pigesiden. 

 

Groft sagt vil vi forbedre elitespillernes vilkår således, at de forbliver i Greve Fodbold i stedet for at skifte til konkurrerende klubber samtidig med, at vi forhåbentlig kan uddanne til stadighed dygtigere spillere. Det gøres allerede i andre klubber, og det er et langt og sejt træk, men vi tror på, at det også kan lade sig gøre i Greve Fodbold. Til glæde for både klubben og lokalmiljøet.

 

På nuværende tidspunkt har vi fokus på at opbygge et sundt fundament i børn og ungdom. Og allerede til næste år kan vi påbegynde en plan for at gøre Greve-spillernes brugerrejse mod seniorholdet endnu bedre. På kort sigt betyder det, at U18-pigeholdet vil være klubbens flagskib, og at holdet efterfølgende gerne skal danne grundlag for vores rejse tilbage mod topfodbold. 

 

Hvad har det betydet for trænerteamet?

Sammen med begge trænere er vi blevet enige om at annullere den eksisterende aftale. Vi takker for deres indsats. Begge bliver kompenseret for den tid, som de har lagt i Greve Fodbold, og vi skilles på god fod. 

logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os