Nyhed

Søg på vores hjemmeside

Greve Fodbold har dags dato valgt at fritstille cheftræneren for klubbens bedste kvindeseniorhold. Greve Fodbold bestyrelses tillid til førsteholdstræneren er væk da han på flere områder har bragt klubben i miskredit og handlet illoyalt.

 

’Vi har nogle vanvittige dygtige piger, og vi ansætter dygtige trænere med det ene formål at skabe de bedst mulige resultater for både hold og den enkelte spiller. Det skal der ikke herske tvivl om’, forklarer Greve Fodbolds formand Charlotte Preisler. 

 

’Jeg må dog også erkende, at vi som bestyrelse ikke stiltiende kan vende det blinde øje til den form for miskreditering og mangel på loyalitet, vi har været vidne til de sidste par dage. Det har naturligvis sin konsekvens’, slutter formanden.

 

Fra bestyrelsens side vil vi vise gennemsigtighed, og vi vil forsøge at forklare overvejelserne bag vores disposition vel vidende, at vi naturligvis ikke kender til alle bagvedliggende detaljer:

 

Vil Greve Fodbold og bestyrelsen ikke prioritere kvindefodbold i klubben?

Jo det vil vi. Vi har i 2018 hævet første kvinde seniors budget fra sidste år og har samtidig lagt en økonomisk plan for eventuel oprykning til 3F ligaen. Ud over det nuværende budget kræves det, at der findes 250.000 kroner i sponsorindtægter. Det har været offentligt tilgængeligt via et bestyrelsesreferat på klubbens hjemmeside fra 3. april. Og det er naturligvis også kommunikeret videre til cheftræneren, som er blevet pålagt at videregive information til trup og andre assistenttrænere.

 

Vil klubben kun satse på ungdommen?

Nej. Men vores første prioritet i klubben er børn og ungdom. Greve Fodbold er en talentudviklingsklub, der vil satse på både bredde og elite, og på nuværende tidspunkt i kraft af en femårig strategi er i fuld gang med at opbygge et bæredygtigt fundament for hele klubbens sportslige udvikling. Den femårige strategi plan blev præsenteret på generalforsamlingen i februar, og vi har netop igangsat ’projekt egen avl’, der skal sikre en attraktiv og effektiv brugerrejse for klubbens ungdom, hvor det overordnede mål er at få flere spillere fra egen avl på klubbens respektive første herre- og kvindesenior elitehold.

 

Har det hele tiden været meningen, at Lasse Petersen skulle stoppe til sommer?

Nej. Lasse havde en længerevarende aftale, og vi havde fra klubbens side intet ønske om at stoppe samarbejdet. Lasse meddelte på et møde med klubbens sportslige leder mandag eftermiddag, at han havde fået tilbud fra Brøndby IF om at blive cheftræner for deres U18 elitehold, og at han derfor ønskede at opsige hans aftale med klubben per 30. juni 2018.

 

Kender bestyrelsen til baggrunden for den Facebook postering, der er blevet gengivet i andre medier og som har skabt en masse ballade?

Baggrunden er umiddelbar den information, som Lasse Petersen videregiver til spillertruppen mandag til træning. Vi kender ikke til den præcise ordlyd, da der naturligvis ikke deltog nogen fra bestyrelsen. Men det er faktuelt usandt, hvis Lasse har givet udtryk for at have holdt møde med bestyrelsen og samtidig givet udtryk for, at bestyrelsen ikke vil prioritere 1. kvindesenior. Fra bestyrelsens side kan vi kun henvise til diverse artikler, som er blevet skrevet på baggrund af en Facebook postering, der dog hurtigt blev slettet igen. Desværre for sent da artiklen allerede florerer i andre medier. Blandt førsteholdsspillerne er der nogle meget dygtige kvinder, der arbejder strategisk med de sociale medier. Vi kan ikke vide, hvem der skrev den oprindelige artikel, men den er tydeligt blevet gengivet i andre medier som nogle af pigerne efterfølgende har delt.

 

Hvad bliver den efterfølgende konsekvens for klubben?

For kvindernes førstehold skal sæsonen færdiggøres med så lidt ballade som muligt. Vi ønsker fra bestyrelsens side at lukke denne kedelige episode ned og fokusere på fremtiden. Hvilket også er den overordnede fokus med denne artikel. 

 

Fremadrettet må vi også kigge indad og finde ud af, hvad der kan forbedres, så der ikke skabes små ’klubber i klubben’. Vi må igangsætte nogle tiltag og forsøge at få klubtrænere, der tænker på dygtiggøre spillere med et langsigtet mål i modsætning til holdtrænere, der kun ønsker at prioritere eget holds kortsigtede resultater og ser sig i opposition til resten af klubben og dens strategi.

 

I en klub med mere end 1700 medlemmer er det svært at være alt for alle. Det kan ikke lade sig gøre. Vi har lagt en fem-årig strategi plan, der opstiller klare og tydelige rammer for klubbens fremtidige udvikling. Den er blevet præsenteret og godkendt på årets generalforsamling. Rammerne for klubbens udvikling er ikke til diskussion men alle, der ønsker at påvirke udviklingen indenfor disse rammer kan få al den medbestemmelse, de ønsker. Af samme grund starter vi også et forældreudvalg op, hvor man vil være i løbende dialog med bestyrelsen. 

 

Alle kan vi dog ikke tilfredsstille. Der vil altid være tre til fem procent, der ser modstand, hvor vi andre ser potentiale. Fra bestyrelsens side håber vi blot, at vi fremover kan holde en sober tone, både på klubbens matrikel samt på sociale medier, og så må vi nok erkende i nogle henseender at ’være enige om at være uenige’. Forhåbentligt på et fredeligt plan.

 

Hvad sker der er kortsigtet med første kvinde senior?

Vi kan orientere, at Lasse Petersen er fritstillet her til aften, og at Allan Ahlberg samtidig har valgt at stoppe øjeblikkeligt. Det er vigtigt, at truppen lider mindst mulig skade, og heldigvis har anførerteamet i den forbindelse vist sig yderst ansvarlige og behjælpelige med at ville færdiggøre forårssæsonen på bedst mulig vis.

 

Fra klubbens side har vi allerede været i dialog med flere trænere omkring cheftrænerrollen for næste sæson og vil melde officielt ud lige så snart, at vi har en gyldig aftale med den pågældende cheftræner.

 

Mange hilsener

Greve Fodbold Bestyrelsen

 

logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os