Nyhed

Søg på vores hjemmeside

Mandag den 26. februar 2017 kl. 19:00, mødelokale 2., 2. sal Greve Idrætscenter

 

Dagsorden:

·       Valg af dirigent

·       Valg af stemmetæller(e)

·       Formanden aflægger beretning

·       Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse

·       Behandling af indkomne forslag

·       Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse til generalforsamlingens godkendelse

·       Valg af kassere (lige år), medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

·       Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (lige år)

·       Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne sendes

til: grevefodbold@grevefodbold.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. d. 18. februar 2017.


I emnefeltet bedes anført "Forslag til behandling på generalforsamlingen".
Indkomne forslag offentliggøres 5 dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.


Regnskabet for 2017 ligger her sammen med indkaldelsen tillige med budget for 2018. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer i Greve Fodbold til at deltage på generalforsamlingen.Man kan deltage fra man er 16 år. Derudover henviser vi til vedtægterne for deltagelse.


På gensyn


Bestyrelsen
Greve Fodbold

 

Regnskab_2017.pdf

Indsendte forslag til generalforsamlingen 

 

 
logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os